BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Badamy się – Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Niebieska infografika zawiera szczegóły dot. profilaktyki 40 Plus. Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia. Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. 1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. 2. Wypełnij ankietę Profilaktyki 40 PLUS. 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych). 4. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. Weź ze sobą dowód osobisty. 5. Wyniki badań otrzymać na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której robiłeś badania. Jeśli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. Na samym dole belka z logotypami: Polski Ład, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Po wypełnieniu ankiety, system wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą zrobione badania.

Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu – nie obowiązuje rejonizacja.

Pakiety badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi, jakich udzieli w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. Stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. Poziom kreatyniny we krwi;
 6. Badanie ogólne moczu;
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. Krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. Morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. Stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. Poziom kreatyniny we krwi;
 6. Badanie ogólne moczu;
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. Krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. Pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. Pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. Ocena miarowości rytmu serc

Gdzie mogę wykonać badania?

Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych   oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

Kampania zdrowotna

Małgorzata Bartoszek
Pełnomocnik ds. Kontaktów Zewnętrznych
Lubelskiego OW NFZ

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies