BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Consultor

“Aktywizacja = Praca bez barier”. Nabór do projektu

Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja = Praca bez barier”.

Projekt „Aktywizacja = Praca bez barier” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu:  1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2023.

Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 (155 K, 205 M) osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 r.ż. 120 (50 K, 70 M) osób z woj. lubelskiego, 120 (51 K, 69 M) osób z woj. mazowieckiego, 120 (54 K, 66 M) osób z woj. świętokrzyskiego w tym:

  1. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  3. osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wzrost aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami u 100 % (360 UP).
  2. Wzrost kwalifikacji/kompetencji zawodowych u min 252 UP.
  3. Wzrost doświadczenia zawodowego UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy, stażu zawodowego.
  4. Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.
  5.  Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.

Po udziale w Projekcie min 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Agata Kozak-Kołtunik
Specjalista ds. projektów europejskich
e-mail: a.kozak@consultor.pl

Consultor Sp. z. o. o.
ul. Mieszka I-ego 6, 20-610 Lublin
tel. 81 745 41 91

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies