BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący przedsięwzięcie projektu

Akademia Programowania UMCS – z napisami oraz z tłumaczeniem na PJM

Akademia Programowania UMCS to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych (i nie tylko), która ma na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie informatyki, ze szczególnym naciskiem na programowanie i algorytmikę.

Poprzednie dwie edycje Akademii Programowania UMCS cieszyły się dużą popularnością (łącznie wzięło w nich udział ponad 1000 uczniów, a umieszczone na YouTubie materiały dydaktyczne zanotowały ponad 100 tys. wyświetleń).

W obecnej edycji chcemy poświęcić szczególną uwagę dostępności Akademii dla uczniów z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i niedosłyszących) oraz uczniów, dla których język polski nie jest pierwszym językiem. Stąd wszystkie materiały filmowe będą publikowane z napisami po polsku, ukraińsku oraz z tłumaczeniem na PJM Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego. Na obecną edycję Akademii będą się składać:

  • Konkurs “Algorytmy i struktury danych” przeznaczony na dla uczniów, którzy potrafią programować w języku C++.
  • Internetowy kurs “Podstawy programowania” przeznaczony dla uczniów, którzy wcześniej nie programowali.
  • Seria filmów i materiałów dydaktycznych “Wyzwania współczesnej informatyki” realizowanych przez ekspertów z różnych dziedzin Informatyki.

W ramach Akademii powstaną również bezpłatne materiały dla nauczycieli dotyczące poruszanych tematów zawierające między innymi konspekty lekcji dla nauczycieli i zadania dla uczniów.

Projekt Akademia Programowania UMCS ma na celu nie tylko nauczyć uczniów programowania, ale również wyposażyć ich w umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Poprzez Akademię chcemy zapewnić materiały, które są dostępne i przystępne dla wszystkich uczniów. Pragniemy zainspirować młodych ludzi do dalszego rozwoju w dziedzinie informatyki. Poprzez materiały edukacyjne, platformę z zadaniami i konkurs chcemy pobudzić kreatywność i pasję do technologii wśród uczniów. Chcemy, aby uczniowie byli nie tylko konsumentami technologii, ale przede wszystkim jej twórcami.

Wideozaproszenie w języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z osobami zaangażowanymi w projekt pod numerem telefonu: 81 537 62 23, adres e-mail: ap@mail.umcs.pl

Źródło: www.umcs.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies