BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Akademia Liderów Cogito – nowe wyzwania

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY stało się w ostatnim czasie gospodarzem ogólnopolskiego spotkania Akademii Liderów Cogito. W dniach 11-12. V. przedstawiciele ruchów i organizacji osób po kryzysie psychicznym obradowali w specjalnie na ten cel udostępnionych pomieszczeniach prowadzonego przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex-Cordis przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie. Było to drugie już spotkanie ALC w naszym mieście.

Nie tylko członkowie lubelskiej organizacji pacjenckiej wystąpili w tych dniach w roli niecodziennej. Także sama Akademia zebrała się po to, aby zmierzyć się z wyjątkowym dla niej zadaniem, jakim było ustalenie zasad współpracy z rodzącą się ogólnopolską siecią wsparcia osób po kryzysie psychicznym. Ostatnia z wymienionych inicjatyw to efekt licznych spotkań przedstawicieli różnych środowisk – m.in. przeprowadzonego w dniach 29-30. III. 2019 r. spotkania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Występowanie w skali kraju dwóch co najmniej ośrodków aspirujących do koordynowania działań na rzecz osób chorujących świadczy o żywo w całym środowisku odczuwanej potrzebie upodmiotowienia i samoorganizacji. Silni reprezentacją i zjednoczeni we wspólnym działaniu przedstawiciele osób chorujących będą mogli uczynić więcej na rzecz zabezpieczenia godności i praw tych, którzy dotychczas podlegali marginalizacji. Jedną z dyskutowanych w ramach sieci (oraz samej ALC) opcji jest utworzenie ogólnopolskiej federacji stowarzyszeń użytkowników psychiatrii. Nic więc dziwnego, że uczestnikom Akademii towarzyszyło w tych dniach poczucie odpowiedzialności za jedność ruchu i doniosłości podejmowanych decyzji.

Dwa dni spotkania były nie tylko okresem intensywnej pracy nad zawartym w porządku obrad zagadnieniem. Sobota była dniem, w którym uczestników Akademii odwiedził dr Artur Kochański. Prezes LSOZP przybliżył zebranym postępy w rozwoju psychiatrii środowiskowej, jakie na przestrzeni ostatnich lat dokonały się w naszym mieście oraz odpowiadał na pytania swoich rozmówców. Dzień ten przyniósł też Gościom lubelskiego stowarzyszenia okazję do zwiedzenia najpiękniejszych zakątków naszego miasta. Stało się to dzięki uczynności Przewodniczki PTTK P. Barbary Michalskiej, która nieodpłatnie umożliwiła Im zapoznanie się z urokami Starego Miasta. Członkowie ALC zwiedzili m.in. Wieżę Trynitarską, Kościół O.O. Dominikanów, Lubelską Katedrę i wiele innych miejsc.

Na zakończenie tej relacji podziękować wypada Lubelskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego wraz z jego Prezesem dr Arturem Kochańskim za inicjatywę i finansowe wsparcie przedsięwzięcia, Kierownictwu Ośrodka Ex-Cordis przy ul. Hutniczej 10A za gościnność, Pani Barbarze Michalskiej za bezinteresowność, życzliwość i profesjonalizm, zaś wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania (Iwonie, Jackowi, Tomkowi) za wkład pracy i ofiarność. Wyniesione z lubelskiego spotkania dobre wspomnienia uczestników Akademii Liderów Cogito stały się dla nas wszystkich najcenniejszą nagrodą.

Zygmunt Marek Miszczak

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies