BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Fuga Mundi

„Absolwent”

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu film pt.: „Absolwent”, który promuje aktywność społeczną i zawodową absolwentów z niepełnosprawnością w ramach projektu pt.: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Fuga Mundi jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, która działa nieprzerwanie od 1996 r., kiedy to powstała z inicjatywy osób niepełnosprawnych i od samego początku pomaga osobom niepełnosprawnym w ich integracji ze społeczeństwem. W ramach prowadzonej od 2004r. Agencji Zatrudnienia wspieramy osoby niepełnosprawne w podjęciu zatrudnienia poprzez świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W Ośrodku Szkoleniowym oferujemy szkolenia zawodowe, m.in. w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL). Od 2010 r. Fundacja prowadzi Klub Integracji Społecznej, prowadząc działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Fundacja zrealizowała projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz z Liderem projektu Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W projekcie uczestniczyły osoby niepełnosprawne do 30 roku życia, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, uczelni wyższych, posiadający niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ramach projektu Beneficjenci mieli możliwość skorzystania z form wsparcia mających na celu aktywizację zawodową oraz społeczną poprzez udział w szkoleniach zawodowych, praktykach, stażach rehabilitacyjnych.

Wierzymy, że przekazany Państwu film pomoże w pracy z osobami niepełnosprawnymi i przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat posiadanych przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji, umiejętności i motywacji do aktywności zawodowej.

Bartosz Cios

Fundacja Fuga Mundi

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies