BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący wydarzenie

Zarejestruj swój udział w konferencji i seminarium

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w konferencji Funduszy Inicjatyw Obywatelskich: 15 lat doświadczenia, perspektywa do roku 2030” oraz seminarium Bezpieczeństwo finansowe organizacji obywatelskich poprzez budowę kapitałów żelaznych.

Wydarzenie odbędzie się w formule on-line 12-13 października.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał ponad 15 lat temu. Jest to rządowy program, który wspiera zaangażowanie obywateli i organizacji III sektora w życie publiczne. Przez szereg lat na społeczne inicjatywy dofinansowane w ramach Programu przeznaczono setki milionów złotych, co pozwoliło na realizację tysięcy zadań publicznych.

Konferencja będzie okazją zarazem do przypomnienia i do podsumowania Programu w jego dotychczasowej formule oraz do zaprezentowania jego nowej odsłony. Przedstawimy najważniejsze założenia FIO oraz sposób ich realizacji. Poświęcimy także czas na dyskusje o kolejnej perspektywie Programu – NOWEFIO (2021-2030), przyszłości inicjatyw pozarządowych, a także zadaniach realizowanych przez organizacje obywatelskie i odpowiedzialności, jaka spoczywa na III sektorze w Polsce.

Drugi dzień wydarzenia to seminarium poświęcone rozwojowi kapitałów żelaznych w organizacjach obywatelskich. Brak stabilności finansowej polskich NGO’sów to wciąż duży problem i wyzwanie stojące przed III sektorem oraz strukturami państwa. Z pomocą przychodzi tu zarządzany przez NIW-CRSO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który poprzez swój Priorytet 2 stara się wzmacniać potencjał budowania i zagospodarowywania kapitałów żelaznych przez organizacje pozarządowe. Wydarzenie będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, które wiedzą jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe i nimi zarządzać, a instytucjami pragnącymi doskonalić swoje kompetencje w tym względzie.

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://konferencja.niw.gov.pl/rejestracja/

Program Konferencji i seminarium

DZIEŃ I – 12 października 2021 (wtorek)

Konferencja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 15 LAT DOŚWIADCZENIA, PERSPEKTYWA DO ROKU 2030

10:00 Powitanie/przemówienia wstępne
Polityka państwa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie programu FIO – prof. Piotr Gliński, Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO

10:30 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podsumowanie 15 lat Programu

11:00 Panel ekspercki
Wyzwania stojące przed polskimi organizacjami pozarządowymi w kryzysie pandemii. Wsparcie w ramach programów rządowych.

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Równolegle: 2 dyskusje panelowe
Panel 1: Mikrodotacje – makrodziałania. Regranting w ramach FIO.
Panel 2: Tworzenie i rozwijanie związków, federacji i konfederacji organizacji obywatelskich.

14:00 Podsumowanie paneli i pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II – 13 października 2021 (środa)
Seminarium BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE ORGANIZACJI OBYWATELSKICH POPRZEZ BUDOWĘ KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH

10:00 -10:15 Powitanie i rozpoczęcie seminarium
Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW-CRSO

10:15 – 11:15 Wykład ekspercki
Fundraising – Jak zbierać pieniądze od darczyńców w Internecie?

11:30 -12:45 Dyskusja panelowa
Przygotowanie organizacji do budowy kapitału żelaznego – teoria a praktyka.

13:00 -14:00 Wykład ekspercki
Bezpieczne inwestowanie przynoszące stabilne stopy zwrotu.

14:00 Zakończenie seminarium

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies