BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Fundacja Szansa dla Niewidomych "Szansa"

Zaproszenie na Konferencję Regionalną REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023, Lublin, 25.10.2023 r.

Fundacja Szansa dla Niewidomych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Regionalnej REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023 r., poświęconej tematom związanym z dostępnością.

Wydarzenie odbędzie się w środę, 25.10.2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, przy ul Bursaki 12.

Zgłoszenia

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o wyrażenie chęci wzięcia udziału w konferencji do dnia 20.10.2023 r. telefonicznie: 881 946 995 lub na adres e-mail: monika.drazek@szansadlaniewidomych.org.

Plan wydarzenia

10:00 – 10:10 Przywitanie gości
10:10 – 10:30 Marek Kalbarczyk – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
10:30 – 10:50 dr Anna Bieganowska – Skóra, Łukasz Lewicki – LFOON: Biuletyn „Niepełnosprawni.pl” – jako źródło informacji dostępnej
10:50 – 11:10 dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
11:10 – 11:30 Rozstrzygnięcie regionalnego konkursu IDOL
11:40 – 12:20 Maciej Knap: Warsztaty dostępności
12:20 – 12:40 dr Ewa Niestorowicz – UMCS: Dotyk sztuki/Touch of Art.- projekt wystawy dostępnej
12:40 – 13:00 Wojciech Dec – Przewodniczący Zespołu RDPP ds. dostępności,
Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych: Lubelski model tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności
13:00 – 13:30 Piotr Osipa – SULIMO: Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
13:30 – 13:50 Monika Mirosław – Koordynator dostępności w Urzędzie Marszałkowskim: Poprawa dostępności jednostek urzędu na przykładzie zrealizowanego grantu „Dostępny Samorząd”

Dostępność

Monika Drążek
Kierownik Biura Regionalnego
Fundacja Szansa dla Niewidomych

Biuro Regionalne w Lublinie
Głowackiego 35/66
20-060 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies