BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący konferencję

Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję: Zabytki dla wszystkich. Dostępność obiektów zabytkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie odbędzie się online 18 listopada 2021 r. w godzinach 10:00-16:30.

Rejestracja pod adresem: https://app.evenea.pl/event/zabytkidlawszystkich/

Konferencja skierowana jest do opiekunów i właścicieli obiektów zabytkowych, konserwatorów, architektów i projektantów, a także przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. Ma stać się początkiem dyskusji na temat dostępności miejsc historycznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb odbiorców oraz wartości zabytkowych miejsca, a także rozmowy o możliwościach współdziałania w zakresie adaptacji zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do udziału zaproszono władze miejskie, samorządowe, stowarzyszenia i fundacje skupiające osoby ze szczególnymi potrzebami. Zapraszamy i Państwa do przysłuchiwania się debacie dotyczącej wyzwań i dobrych praktyk w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań projektowych umożliwiających powszechny dostęp do chronionych obiektów przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości zabytkowej.

Patronat medialny objęły „Spotkania z Zabytkami”.

Program konferencji

Wprowadzenie – Bartosz Skaldowski dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

PANEL PIERWSZY 10:15-11:45

Zabytki a ich dostępność – podstawowe problemy i wyzwania

Moderator: Bartosz Skaldawski

1. Dostępność zabytków z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami
Bogdan Dąsal – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami

2. Dostępność zabytków z perspektywy polityki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Tomasz Wolender – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

3. Dostępność zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami – konflikt wartości czy wyzwania dla administracji?

dr Anna Fogel – Narodowy Instytut Dziedzictwa

PANEL DRUGI 12:00-14:00

Zabytek w procesie udostępniania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Moderator: dr Andrzej Siwek

1. Potencjalne konflikty służb konserwatorskich wobec zmieniającej się potrzeby pełnej dostępności zabytków
dr inż. Katarzyna Patubska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Zabytek pełen barier – wymogi ochrony zabytków w praktyce
dr Andrzej Siwek – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie

3. Dostępność zabytków – typologia problemów I rozwiązań
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin – Politechnika Lubelska

Dyskusja

PANEL TRZECI 14:15-16:15

Przykłady działań na rzecz adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Moderator: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska

1. Dostępność w obiektach zabytkowych – przyszłość z historią w tle – wykład wprowadzający

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechnika Gdańska

2. Historia (nie)dostępna współcześnie

Marta Walewska – koordynator ds. dostępności w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

3. W poszukiwaniu złotego środka – o drodze do dostępności Muzeum Narodowego w Krakowie

Iwona Parzyóska – pełnomocnik dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Krakowie

4. Wrocław – Szpilkostrada – przykład adaptacji przestrzeni miejskiej

dr Dariusz Szrejder. Biuro .Wrocław Bez Barier. Urząd Miejski Wrocławia oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyskusja

Źródło: Spotkania z zabytkami

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies