BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Zus

Z wizytą w ZUS w Krasnymstawie

Już kolejny raz podopieczni WTZ Krasnystaw, ale także niepełnosprawni z innych instytucji opiekuńczych powiatu zostali zaproszeni na spotkanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krasnymstawie.

Tegoroczną myślą przewodnią była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i państwowych, którzy dokładnie przedstawili zagadnienia dotyczące zatrudnienia i samozatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Tablica korkowa. Są na niej litery dzień osób z niepełnosprawnosci.a Aktywizacja zawodowa osób niepłnosprawnych w ppwiecie krasnostawskim.

Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Lubartowa i Zamościa wyłożyli temat zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i przedstawili sposób działania tego rodzaju przedsięwzięć oraz sposoby wsparcia finansowego.Kierownik ZUS Krasnystaw przedłożył zebranym zależności między otrzymywaniem świadczeń i uzyskaniem dochodu z tytułu zatrudnienia. Tym samym rozwiał obawy dotyczące utraty świadczeń z tytułu renty socjalnej czy wynikającej z niezdolności do pracy. Przedstawił też korzyści z rezygnacji ze świadczeń rentowych na rzecz wynagrodzenia za pracę. O możliwościach zatrudnienia z punktu widzenia lokalnego mówiła przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania, która wyjaśniła gdzie i na jakich zasadach można liczyć na pomoc i wsparcie LGD, zwłaszcza w sprawie dotyczącej samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na pytania podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pozostałych zebranych odpowiadali także dyrektor PCPR, który uświadomił zebranym, że zarówno PFRON jak i organy państwowe przykładają coraz większą wagę do zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych.Przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie omówiła możliwości pomocy i wsparcia jakie oferuje jej urząd.

Moderatorem spotkania był Wiesław Podgórski Prezes Krasnystawskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, który od wielu lat działa na rzecz zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaprezentował projekt remontowanego budynku, który docelowo będzie miejscem pracy dla wielu niepełnosprawnych. W lokalu lada chwila prężnie ma działać profesjonalna kuchnia, świadcząca usługi gastronomiczne, będzie też serce monitoringu miejskiego, ośrodek wsparcia, a w dalszej przyszłości powstanie sala konferencyjna, służąca także na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wydaje się, że cel spotkania jakim było przedstawienie możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz zmiana ich mentalności jeśli chodzi o strach przed utratą świadczeń, został osiągnięty. Z pewnością wszyscy obecni wyszli ubogaceni w wiedzę i przynajmniej część przybyłych podejmie niebawem działania w kierunku zatrudnienia.

Ludzie siedzą na krzesłach. Przed nimi stół z woda. Uśmeichają się.

Sebastian Toczony

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies