BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący Siedemnaste Forum Psychiatrii Środowiskowej

XVII Forum Psychiatrii Środowiskowej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej już w tej chwili zaprasza Państwa do Krakowa na XVII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów wraz z sesją organizacji EUCOMS - The European Community based Mental Health Service Providers, które odbędzie się w dniach 27-28 maja 2022 roku.

Wydarzenie pn. „Umacnianie i zdrowienie”, „Jesteśmy częścią tego miasta” odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie ul. Św. Anny 12 w Auli Nowodworskiej.

Program

27 maja (piątek) – 27th May (Friday)

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników/ Registration of participants

09:30 – 10:00

Otwarcie Forum/ Opening of the Forum – Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Prof. dr hab. Dominika Dudek, Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Rozdanie certyfikatów Ex-Co – Przewodniczący Komisji/Awarding Ex-CO certificates – Chairman of the Commission

10:00-11:30 SESJA I: Przyszłość psychiatrii środowiskowej i reformy w Polsce /SESSION I: The future of community psychiatry and the reform in Poland

Moderacja/Moderation: Andrzej Cechnicki/Katarzyna Szczerbowska

Rene Keet – Psychiatria środowiskowa w Europie/ Community psychiatry in Europe

Maria Załuska – Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce – nasze oczekiwania/ The psychiatric care reform in Poland – our expectations

Maciej Pilecki – Oczekiwania od oddziału psychiatrycznego przy szpitalu wielospecjalistycznym/ The expectations for a psychiatric unit at a multi specialty hospital

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa / Coffee break

12:00 – 13:30

Izabela Ciuńczyk – Reforma opieki psychiatrycznej z perspektywy Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Sukcesy i wyzwania/ Psychiatric care reform from the perspective of the Mental Health Center in Koszalin. Successes and challenges

Dyskusja panelowa/ Panel discussion: Rene Keet, Maria Załuska, Izabela Ciuńczyk, Artur Kochański, Maciej Pilecki, Kasia Szczerbowska

13:30-14:00 SESJA II: Interwencje pozafarmakologiczne w psychiatrii /Session II: Non-pharmacological interventions in psychiatry

Moderacja / Moderation: Dominika Dudek

Hanna Karakuła-Juchnowicz –– Wartość zdrowego żywienia w zdrowieniu / Importance of healthy diet in recovery

14:15 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:30 SESJA III: Rola ekspertów przez doświadczenie w reformie psychiatrii /SESSION III: The role of experts by experience in the psychiatry reform

Moderacja / Moderation: Jacek Wciórka/ Barbara Banaś

Film Human week w Krakowie film- 12 min/ Human week in Krakow Film- 12 min

Luiza Kula – Znaczenie relacji terapeutycznej w pracy Asystenta Zdrowienia / Importance of the therapeutic relationship in Recovery Assistant’s work

Monia Syc, Anna Liberadzka i zespół ALC – Standardy terapeutyczne – oczekiwania pacjentów od profesjonalistów / Therapeutic standards – patients’ expectations from professionals

Dyskusja panelowa/ Panel discussion: Anna Liberadzka, Renata Masternak, Luiza Kula, Monika Syc, Joanna Krzyżanowska, Michał Piętniewicz, Agnieszka Skuza

27 maja (piątek) w czasie trwania Forum goście z Eucoms będą zwiedzać krakowskie ośrodki Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków- Śródmieście (odrębny program) / On 27 May (Friday) during the Forum the guests from Eucoms will visit the Mental Health Centre Krakow-Śródmieście (separate programme)

28 maja (sobota) / 28 th (Saturday)

10:00 – 14.00 SESJA IV: EUCOMS w Krakowie (zaproszeni eksperci z Polski i Europy) /SESSION IV: EUCOMS in Krakow (invited experts from Poland and Europe)

Moderacja/Moderation: Rene Ket/ Artur Kochański

Rozwój psychiatrii środowiskowej w różnych krajach Europy – wystąpienia przedstawicieli różnych europejskich krajów (po 15 min) wraz z dyskusją /
Community psychiatry development in various European countries – representatives’ speeches (15 min each) followed by a discussion

14:00 Lunch

15:00 Zebranie Zarządu EUCOMS i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej i Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP/ The meeting of the Executive Boards of EUCOMS, Community Psychiatry and Rehabilitation Section of the Polish Psychiatric Association and the Polish Society of Community Psychiatry

Wydarzenia towarzyszące/ Accompanying Events

6 lutego Salon Poezji „Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi” wg scenariusza Anny Dymnej, w którym znalazły się utwory poetów dotkniętych zaburzeniami psychicznymi/ February 6: The Poetry Salon “Oversensitive individuals, be greeted” based on a script written by Anna Dymna, featuring poems created by poets affected by mental disorders

21 kwietnia Leczący Teatr – Anna Bielańska, Krzysztof Rogoż i Michał Pietniewicz – Antykwariat Abecadło, ul. Kościuszki 18/ April 21: The Healing Theater – Anna Bielańska, Krzysztof Rogoż and Michał Pietniewicz – Abecadło Antiquarian Bookshop, 18 Kościuszki St.

23 maja otwarcie Centrum Seniora, ul. Olszańska 5/ May 23: the Senior Center opening, 5 Olszańska St.

27 maja 17:00 wernisaż Wieża Babel w Galerii Miodowa, ul. Miodowa 9/ May 27: 17.00 the Tower of Babel exhibition at Miodowa Gallery, 9 Miodowa St.

Organizatorzy/ Organisers:

Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej Badań nad Psychozami Katedry Psychiatrii UJ CM
/ Community Psychiatry and Psychosis Research Center, Chair of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College and

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
/ Association for the Development of Community Psychiatry and Care

Komitet Naukowy / Scientific Committee:

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – Przewodniczący / Chairman, mgr Anna Bielańska, Prof. Józef Krzysztof Gierowski, Artur Kochański, dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, mgr Anna Liberadzka, dr hab. Maciej Pilecki, Prof. dr hab. Maria Załuska, prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Komitet organizacyjny / Organizing Committee:

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – przewodniczący / Chairman, Agnieszka Lewonowska-Banach, Joanna Palka, Iwona Kurgan- Słyś, Anna Liberadzka

Przy współpracy z / In cooperation with:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
/ Scientific Section of the Community Psychiatry and Rehabilitation PTP

Małopolska i Krakowska Rada ds. Psychiatrii
/ Małopolska and Kraków Council for Psychiatry

Akademia Liderów –Cogito, Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
/ Academy of Leaders Cogito and Patients’ Association ”Open the Doors”

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” i Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY
/ Families Association ”Mental Health”

Porozumienie na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Opłaty / Fees:

20 zł beneficjenci i studenci / 20 PLN – beneficiaries and students
30 zł rodziny osób chorujących / 30 PLN – families of the ill persons
70 zł profesjonaliści / 70 PLN – professionals
Opłata zawiera: opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, egzemplarz czasopisma Dla Nas, lunch
Payment includes: participation fee, conference materials, a copy of the Dla Nas [For Us] magazine, lunch

Zgłoszenia / Registration:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja. Prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres sekretariatu Forum: Iwona Kurgan-Słyś, e-mail: Iwona.kurgan@gmail.com, tel. 12 422 50 67
Registration closing day: May 15th. Please send the registration request via e-mail to the Forum Office address: Iwona Kurgan-Słyś, e-mail: Iwona.kurgan@gmail.com, tel. 12 422 50 67

Konto do wpłat: 20 1240 1431 1111 0000 1046 9064

Z dopiskiem: Imię Nazwisko, Forum 2022

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies