BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biały napis na fioletowym tle: XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA – WYPALENIE W ZAWODACH POMOCOWYCH. AKTUALNE WYZWANIA.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wypalenie w zawodach pomocowych

W dniu 21 czerwca 2022 roku odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Naukową pt. "Wypalenie w Zawodach Pomocowych. Aktualne Wyzwania" w trybie hybrydowym (w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4 oraz online).

Organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Człowieku, Instytut Psychologii i Nauk o Człowieku oraz Współorganizatorzy: 

 • Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, 
 • Faculty of Education & Faculty of Natural Science and Mathematics, University of Maribor, Słowenia we współpracy z: Kołem Naukowym Studentów Psychologii “Innowacja” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Kolejna edycja naszej konferencji będzie poświęcona wielorakim aspektom wypalenia zawodowego, które dotyczy zwłaszcza zawodów pomocowych. Bezpośredni kontakt z człowiekiem, sytuacje, które nie rzadko związane są z ratowaniem i narażaniem zdrowia czy życia, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za czyjeś i swoje bezpieczeństwo, dylematy natury moralnej i etycznej, często nielimitowany czas pracy, własne ograniczenia, konieczność pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, presja społeczna – to tylko niektóre aspekty związane ze specyfiką zawodów pomocowych. One to właśnie przyczyniają się do tego, że problematyka wypalenia zawodowego jest wciąż bardzo aktualna i ważna.

Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z wojną w Ukrainie i troską o bezpieczeństwo polskiej granicy przyniosły dodatkowe spojrzenia na zjawisko wypalenia zawodowego. Osoby służące w wojsku, policji, wojskach obrony terytorialnej po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat musiały zmierzyć się z realną obroną polskich granic. Towarzyszące tej służbie liczne prowokacje ze strony obcych (i nie tylko) instytucji i obywateli, poczucie obowiązku i zwykłe zmęczenie, presja opinii publicznej, postawiły osoby tam pracujące w nowej i wyjątkowo trudnej sytuacji. 

Ostatni czas to również wyjątkowe nasilenie działalności wolontariackiej. Wielogodzinna praca na rzecz bezpośredniej i pośredniej pomocy uchodźcom z Ukrainy (czy innych krajów), ich rozpacz, lęk i zdesperowanie, a wreszcie naoczny kontakt ze śmiercią i cierpieniem ofiar wojny to kolejne wyzwania, którym może towarzyszyć zjawisko wyczerpania sił

Dlatego głównym tematem konferencji będzie problematyka wypalenia zawodowego zwłaszcza w świetle aktualnych wydarzeń, w których wszyscy uczestniczymy w różnym stopniu. Tym niemniej chcemy być otwarci również na inne konteksty wypalenia zawodowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Zapraszamy do udziału w niej i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, wynikami badań i doświadczeniami. Nasza tegoroczna konferencja odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w trybie hybrydowym (stacjonarnie i on-line)

Biorąc pod uwagę powyższe założenia konferencji można wyznaczyć jej podstawowe cele/szczegółową problematykę:

 • współczesne zagrożenia w zawodach pomocowych;
 • wypalenie zawodowe w służbach mundurowych;
 • wolontariat a wypalenie;
 • zagadnienie systemowej pomocy państwa oraz instytucji pozarządowych osobom wypalonym zawodowo;
 • czynniki chroniące przed wypaleniem zawodowym;
 • doświadczenia życiowe osób pracujących w zawodach pomocowych i angażujących się w działalność wolontariatu;
 • prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji dotyczących wypalenia zawodowego, jego profilaktyki i leczenia;
 • współczesne metody pracy z osobami wypalonymi zawodowo; sukcesy i porażki;
 • prezentacja wyników badań w obszarze problematyki wypalenia zawodowego;
 • nowe metody, techniki i narzędzia w diagnozie wypalenia zawodowego.

Nasze konferencje mają charakter interdyscyplinarny stąd też do udziału w nich zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu takich nauk jak: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, nauki o zdrowiu oraz przedstawicieli służb mundurowych, wolontariatu itp. 

W konferencji będą brali udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zawodów pomocowych, służb mundurowych i wolontariatem. W czasie konferencji przewidziane są:

 • sesja plenarna;
 • sesje tematyczne;
 • sesja studencka;
 • doniesienia z badań;
 • plakat (poster)

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do 13 czerwca 2022.

Osoby do kontaktu:

dr Marcin Stencel tel.: 504 892 271, e-mail: marcin.stencel@wsei.lublin.pl

dr Jacek Łukasiewicz 603 994 907, e-mail: jacek.lukasiewicz@wsei.lublin.pl

mgr Małgorzata Gonet 81 749 32 12, e-mail: malgorzata.gonet@wsei.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz informacje dotyczące publikacji znajdą Państwo na stronie konferencji: www.wsei.lublin.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies