BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czerwone tło i biały tekst: „Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. Seminarium 28 stycznia". Projekt "Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych", realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Patronem medialnym projektu jest dziennik "Rzeczpospolita Życie Regionów" i portal organizacji pozarządowych ngo.pl. Seminarium organizowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Poniżej belka z logo partnerów. Pośrodku po lewej grafika: grupa osób

Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych – seminarium w Lublinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium hybrydowym w Lublinie 28.1.2022 r., godz. 10:00-15:00, podczas którego porozmawiamy o znaczeniu współpracy jednostek samorządu i organizacji społecznych dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy:

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedstawicieli organizacji społecznych,
  • przedstawicieli organizacji młodzieżowych (na przykład młodzieżowych rad)

z województwa lubelskiego lub działających na terenie tego województwa na bezpłatne seminarium hybrydowe poświęcone temu, dlaczego warto włączać młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

WSTĘPNY PROGRAM “Wspólnie dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych. O korzyściach z partnerstw samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”

10:00 – 10:25 Otwarcie seminarium

  • Joanna Różycka-Thiriet, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus
  • Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich (partnera projektu)
  • Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente (partnera seminarium)

10:25 – 11:00 | Dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla społeczności lokalnych w naszym regionie? Fakty i prognozy

W tej części zaprezentujemy kluczowe wnioski z naszych ekspertyz z zakresu finansów publicznych samorządów, demografii, edukacji i bezpieczeństwa klimatycznego. Spojrzymy też z bliska na sytuację młodzieży i organizacje regionu.

  • Aleksandra Kulik, prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente

moderacja: Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus

11:00 – 11:30 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część I

Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST – młodzieżowe rady gminy.

  • • Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

moderacja: Joanna Różycka – Fundacja Civis Polonus

11:30 – 12:00  | Przerwa

12:00 – 13:10 | Pakiet na rzecz aktywizacji obywatelskiej i demokratyzacji młodych – część 2

Prezentacja sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych, które NGOsy mogą wdrażać we współpracy z JST. Są to aktywny samorząd uczniowski, udział młodych w budżecie obywatelskim, otwarte na młodych instytucje publiczne, rozwój młodzieżowych liderów i oddolne działania młodych.

  • • Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus
  • • Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

moderacja: Joanna Różycka– Fundacja Civis Polonus

13:10 – 13:40 | Praca w grupach warsztatowych

Refleksja nad propozycją sprawdzonych formatów działań wzmacniających i uruchamiających aktywność obywatelską młodych

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

13:40 – 14:00 | Przerwa

14:00 – 14:40 | Współpraca organizacji społecznych i samorządów sposobem na aktywizację obywatelską młodych!?

Dyskusja panelowa z udziałem samorządu, młodych aktywistów, pracowników młodzieżowych i organizacji pozarządowych

moderacja: Joanna Pietrasik, prezeska Fundacji Civis Polonus

14:40 – 15:00 | Co dalej w projekcie – zaproszenie do udziału i podsumowanie seminarium

Przedstawienie dalszych działań w projekcie – zaproszenie do udziału w II Bloku działań projektowych: wzmocnienie organizacji społecznych w aktywizacji obywatelskiej młodych, dzięki budowaniu partnerstw z samorządem. Rekrutacja potencjalnych chętnych do budowania partnerstw – przedstawienie kryteriów i harmonogramu. Podsumowanie seminarium.

• Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji; Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;

moderacja: Joanna Różycka, koordynatorka projektu, Fundacja Civis Polonus

Rejestracja trwa do 20 stycznia. Link do zapisu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką Joanna Różycka-Thiriet
e-mail: joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Więcej o projekcie na stronie: civispolonus.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Seminarium odbywa się w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 r.

Lokalnym partnerem seminarium jest Fundacja Sempre a Frente.

Kamila Kniaziowska-Szczerba
Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej,
Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies