BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Wsparcie, Integracja, Współpraca.

W dniach 22-25 października odbyły się cykle spotkań sieciujących dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W spotkaniu przeznaczonym dla pracowników WTZ wziął udział instruktor pracowni plastycznej Paweł Maj z placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Tematem spotkania było „Wypalenie zawodowe”, celem, wsparcie pracowników pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Spotkanie poprowadziła pani Joanna Dejko – psycholog i coach, dobrze znająca środowisko osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością.

Rozmowy o wypaleniu zawodowym rozpoczęte zostały od definicji tego zjawiska, która mówi nam o stanie psychofizycznego wyczerpania organizmu spowodowanego walką z długotrwałym stresem spowodowanego niedopasowaniem do sytuacji. To „niedopasowanie” wynika z konfliktu wartości, nadmiaru zadań, złych relacji międzyludzkich, braku poczucia sprawiedliwości czy oczekiwanej nagrody. To wszystko powoduje stres z którym się zmagamy zapominając o dbaniu o siebie i o własne zasoby np. za krótko śpimy, pośpiesznie i niezdrowo jemy, brakuje nam czasu na swobodny spacer czy też na budowanie relacji z bliskimi. Dopada nas wypalenie, które sprawia, że praca zaczyna nas coraz bardziej męczyć, odczuwa się wyczerpanie i zniechęcenie.

Objawów wypalenia jest wiele i każdy inaczej go doświadcza. Do cech charakterystycznych wypalenia zawodowego, należą do nich m.in.: brak przyjemności z wykonywania zawodu, uczucie zmęczenia, lęk przed rutyną zawodową, zmniejszenie produktywności, uczucie wyczerpania, przedwczesna rezygnacja z obranego zawodu z racji niezdolności do jego wykonywania lub choroby. W konsekwencji powodujące to zdenerwowanie, niepokój, zmęczenie, podrażnienie. Jeżeli ten stan utrzymuje się przez dłuższy czas dochodzi do przewlekłych i szkodliwych zmian dla organizmu. Życie ulega zaburzeniu i czujemy się wypaleni.

Co zrobić aby się nie wypalić? Trzeba mieć świadomość istniejącego zagrożenia. Powinniśmy podjąć działania zapobiegawcze jak np. zadbanie o odpowiedni wypoczynek, dobre relacje z bliskimi, znaleźć w ciągu dnia czas tylko i wyłącznie dla siebie na relaks i robić to, co lubimy (spacer, sport, wycieczka, gimnastyka itp), powstrzymać się od pracy w dni wolne oraz zadbać o pozytywne nastawienie do rzeczywistości.

Na co dzień, w pracy instruktora z uczestnikiem największym czynnikiem stresu prowadzącego do wypalenia zawodowego jest radzenie sobie ze zróżnicowanym, często nieprzewidywalnym zachowaniem uczestników. Strach przed klęską wychowawczą odbija się bardzo negatywnie na organizmie. Dopada monotonia, rutyna, brak świeżego spojrzenia na to wszystko. Wszystko składa się na ciągły stres, lęk a co za tym idzie wypalenie.

Organizatorzy w trakcie spotkania zapewnili przerwę na kawę, obiad oraz coś słodkiego, więc zadbali nie tylko o zdrowie psychiczne uczestników szkolenia, lecz również o ich podstawowe potrzeby, leżące u podstaw piramidy Maslowa. Takie spotkania są niezwykle ważne i potrzebne, wsparcie pracowników WTZ ma ogromne znaczenie nie tylko dla nich samych, ale także dla ich podopiecznych, aby móc wydobyć z nich jak najwięcej i przygotować ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

„Rób to,
co możesz,
przy pomocy tego,
co masz,
tam gdzie jesteś”

T. Roosevelt

Paweł Maj

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies