BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika serca w środku którego jest napis “Ex CORDIS”

Wokół kursu EX-IN

Lublin – miasto rozwiniętej psychiatrii środowiskowej – jest zarazem ośrodkiem, w którym pacjentom psychiatrycznym trudno jest liczyć na pomoc ze strony asystenta zdrowienia. Zaryzykuję twierdzenie, iż nie ze względu na brak, gotowych do wspierania innych, osób po kryzysie psychicznym. Przeszkodą na drodze do upowszechnienia dostępności profesjonalnych pomocników lekarza psychiatry/psychologa/terapeuty jest fakt opóźnienia w realizacji przygotowującego do wykonywania służby asystenta zdrowienia kursu ex-in.

Z tym właśnie problemem pragną zmierzyć się członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, z którego inicjatywy osoby zainteresowane udziałem w przyszłym kursie spotykają się systematycznie w Ośrodku Ex-Cordis przy ul. Furmańskiej 2 w Lublinie.

Jakie są owoce tych spotkań?

Przede wszystkim wyciągnięto wnioski z realiów. Pomoc Miasta Lublin uwarunkowana jest m.in. przygotowaniem założeń projektu obejmującego nie tylko sam kurs, ale i szereg przedsięwzięć o zróżnicowanym – np. edukacyjnym, informacyjnym charakterze. Stąd do bieżących zadań entuzjastów tej formy aktywizacji osób chorujących psychicznie należy wypracowanie formuły konferencji, które staną się elementem projektu. Nie brakuje w tej mierze interesujących pomysłów. O ich ostatecznym kształcie dowiedzą się wszyscy Czytelnicy w momencie ogłoszenia realizacji projektu będącego szansą dla osób chorujących na podjęcie jakże użytecznej pracy, wspierania osób zmagających się z kryzysem.

Licząc na życzliwość nie tylko władz miasta (być może zresztą, że projekt zrealizowany zostanie ostatecznie przez inną, niż samorządowa, instytucję), ale wszystkich, którym leżą na sercu problemy osób jakże często osamotnionych w zmaganiu się z chorobą i cierpieniem psychicznym, zaapelować wypada o upowszechnienie informacji o inicjatywie kursu ex-in w Lublinie. Powinny o niej usłyszeć wszystkie osoby po kryzysie psychicznym w naszym województwie: nie tylko te, które gotowe są wykonywać zawód asystenta zdrowienia. Jak przekonuje doświadczenie, absolwenci kursów ex-in o wiele rzadziej poddawani są bowiem hospitalizacji, lepiej radzą sobie z nadchodzącym kryzysem, dysponują większym dystansem wobec choroby.

Osoby po kryzysie psychicznym zainteresowane udziałem w przyszłym projekcie proszone są o kontakt telefoniczny: 794 379 041 (Zygmunt Marek Miszczak) lub mailowy: lsjestesmy@gmail.com

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies