BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Lubelskiego Stowarzyszenia "Jesteśmy"

Więcej, niż integracja

Na zaproszenie personelu i pacjentów przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz kapelan osób chorujących ks. Tadeusz Liminowicz przybyli dnia 6. X. b.r. do Klubu Pacjenta III Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Była to druga wizyta przedstawicieli naszego Stowarzyszenia u zmagających się z kryzysem pacjentów tego kompleksu szpitalnego.

Spotkanie stało się dla naszej delegacji okazją do podzielenia się doświadczeniem zwycięskich zmagań z chorobą psychiczną, ukazywania dróg do pokonania wynikających z choroby ograniczeń. Z zainteresowaniem podopiecznych III Oddziału spotkały się zarówno informacje na temat programu, historii i sposobów funkcjonowania LSJ, jak i przydatne chorującym wiadomości praktyczne. Mówiliśmy zatem o tym, gdzie można poszukiwać wsparcia po opuszczeniu szpitala; jakie instytucje zaangażowane są w rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Spotkanie szybko przekształciło się w spontaniczny dialog pomiędzy pacjentami i przybyłymi gośćmi. Ci pierwsi wykazali się gotowością sprostania wymogom, od których zależą postępy na drodze Ich zdrowienia. Dominowały pytania związane z zagadnieniem rehabilitacji zawodowej: – gdzie i na jakiej drodze osoba chorująca może spotkać się z pomocą w zatrudnieniu; – jakie są perspektywy otrzymania adekwatnej do wykształcenia oferty pracy.

Zbudowaniu atmosfery przyjacielskiej biesiady (pacjenci przygotowali słodkie wypieki, przedstawiciele LSJ dokonali zaś zakupu 10 kg brzoskwiń) sprzyjały wspólnie śpiewane piosenki i pieśni. Akompaniował na gitarze ks. Tadeusz Liminowicz, którego bezcenne zaangażowanie wsparte zostało także udziałem drugiego gitarzysty – z grona pacjentów.

To integracyjne spotkanie grona zdrowiejących i już całkiem poprawnie funkcjonujących pacjentów służyło nie tylko zwiększeniu świadomości dostępnych alternatyw na drodze do zdrowienia i korzystania ze wsparcia środowiskowego. Przede wszystkim przełamywało subiektywne bariery, od przezwyciężenia których zależy włączenie się osób niepełnosprawnych w życie społeczne; zależy sukces na drodze wspólnego z innymi kształtowania klimatu społecznej solidarności.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies