BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Urząd Miasta Lublin

Weź udział w wyborach samorządowych 16 listopada i zagłosuj świadomi

Wstrzymanie spalarni zwłok na Majdanku, ulgi w opłatach za przedszkola, budowa stadionu miejskiego, ceny opłat za wywóz śmieci, wpływanie na repertuar instytucji kultury, próba ograniczania wolności twórczości artystycznej, dofinansowanie inwestycji drogowych, ścieżek rowerowych, placówek oświatowych… To tylko niektóre przykłady decyzji podejmowanych przez Radę Miasta. Czy nadal uważasz, że działalność radnych Cię nie dotyczy?

Jak wygląda radny/radna z Twojego okręgu? O którą kadencję się ubiega? Czy była obecna na sesjach? Czy znalazłeś/znalazłaś informacje na temat jej życiorysu i doświadczenia? W jaki sposób możesz się skontaktować z radnymi?

Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie działalności radnych w Radzie Miasta Lublin, które pomoże Ci odpowiedzieć na te pytania. Zebraliśmy podstawowe informacje na temat radnych, ich doświadczenia, aktywności w Radzie Miasta, frekwencji, korzystania z prawa inicjatywy uchwałodawczej.

Żebyś mógł/mogła świadomie zagłosować w wyborach samorządowych.

Żeby zwrócić uwagę radnych nowej kadencji na rekomendacje przedstawione w Raporcie z monitoringu przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta i jej komisji oraz wnioski z podsumowania VI kadencji Rady Miasta.

W toku VI kadencji Rady Miasta Lublin 2,58% projektów uchwał zostało wniesionych przez grupę radnych (31 projektów uchwał z 1202 podjętych uchwał).

22 z wniesionych przez radnych i radne projektów obowiązuje w postaci uchwał.

Liczba projektów wniesionych przez grupę radnych w podziale na obszary życia społecznego, które regulują:

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 2
 • nazewnictwo ulic i placów publicznych – 16
 • majątek gminy – 4
 • oświata i wychowanie – 3
 • organizacja pracy Rady Miasta Lublin – 1
 • kultura – 1
 • podatki i opłaty – 3
 • transport i komunikacja – 1

Liczba stanowisk oraz projektów stanowisk przedłożonych na sesjach – 30

W podziale na tematy, które poruszają:

 • infrastruktura – 3
 • religia – 6
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 2
 • patriotyzm – 9
 • oświata i wychowanie – 1
 • prawa człowieka – 2
 • majątek gminy – 3
 • współpraca międzynarodowa – 2
 • kultura – 1
 • wybory – 1

Źródło: lublin.ngo.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies