BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
12 rąk trzymających pojedyńcze elementy puzzli i łączących je.

Warsztaty szkoleniowe „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza na warsztaty szkoleniowe „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”.

Adresaci warsztatów szkoleniowych:

Terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, logopedzi, zatrudnieni w placówkach działających w granicach administracyjnych miasta Lublin, w których opiekę, terapię i edukację otrzymują dzieci, młodzież i osoby dorosłe z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z poważnymi ograniczeniami motorycznymi i sensorycznymi.

Uczestnicy szkolenia muszą brać udział w procesie rehabilitacji, terapii i opieki, w tym w czynnościach związanych z samoobsługą oraz nabywaniem kompetencji komunikacyjnych osób w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z rozległymi deficytami w sferze fizycznej.

Termin warsztatów szkoleniowych: 24-25 października 2015 roku (16 godzin dydaktycznych).

Miejsce warsztatów szkoleniowych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie, ul. Zbożowa 22A.

Cena za jedną część szkolenia – 106 zł.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać:

Zapisy na szkolenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać u:

Pani Anny Ryńskiej – tel. 660 427 060 lub 81 466 55 60 wew. 11,

Pani Sylwii Góźdź – tel. 606 932 214

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lublin – miasta na prawach powiatu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies