BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z napisami: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”. Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie online, 23 października 2021. Na dole logo m.in. Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 23 października

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu serdecznie zaprasza do udziału w VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”, który odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach.

Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami – której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.

Program Kongresu

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:

  1. Strategia deinstytucjonalizacji – czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
  2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:

  1. Rynek pracy – otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
  2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

Pragniemy przypomnieć, iż od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami po to, by domagać się rzeczywistego, równego traktowania. Gwarantuje nam to Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, nasze prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!
Razem możemy więcej.

Do zobaczenia na Kongresie!

Organizatorami Kongresu są: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu. Kontakt e-mail: biuro@pfon.org.

Aleksander Waszkielewicz
Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia), Prezes Zarządu
Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Członek

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies