BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący projekt "Dobry Start"

Szkolenia zawodowe i staże w projekcie “Dobry start”

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED zaprasza do udziału w projekcie „Dobry start” RPLU.11.01.00-06-0059/20, realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do projektu rekrutowane są:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego,
 • osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby zdolne i gotowe do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia

REKRUTACJA TRWA DO KWIETNIA 2022 R.

W ramach projektu Uczestnikom/czkom oferowane będą następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb
 • Wsparcie psychologa
 • Poradnictwo prawne
 • Psychoedukacja zdrowotna
 • Pomoc specjalisty
 • Pomoc lekarza medycyny
 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Trening komunikacji
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Warsztaty na temat aktywnych technik poszukiwania pracy
 • Wsparcie pośrednika pracy
 • Szkolenia zawodowe 104h
 • Staż zawodowy (3 miesiące)

OFEROWANE WARUNKI:

 • Materiały szkoleniowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe: 1 440,00 ZŁ
 • Zwrot kosztów dojazdu

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2022r. do 30.04.2022r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Biuro projektu:
ul. Sławinkowska 120A, 20-810 Lublin
tel. kom.: 515 968 868
tel.: 81 746 69 41
e-mail: viamed.dobrystart@gmail.com

Więcej informacji na stronie NZOZ PZP VIAMED Projekty Unijne.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies