BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sieć wsparcia dla chorych psychicznie

W dniu 25 października 2018 roku odbyło się spotkanie dotyczące projektu pt. „Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.

Podczas spotkania przedstawiono bieżące działania sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim. Przedstawiciele instytucji przedstawili prowadzące działania dla osób chorych psychicznie oraz zaprezentowali założenia, m.in.: Monika Mirosław z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego – Założenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2018-2020; Anna Czeczko Koordynator merytoryczny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Działania w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych”; Michał Jedliński dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – działania prowadzone w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie.

Celem projektu jest rozwój regionalnej sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. W skład sieci wejdą działające na tym terenie organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują możliwość zaangażowania się w społeczeństwo, aby coś konkretnego zmienić dla osób chorym psychicznie.

KAK

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies