BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka

W projekcie Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pt. „Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka” działamy w celu utworzenia na naszym terenie ośrodka wsparcia.

Ośrodek taki jest domem przeznaczonym dla osób dorosłych – przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zajęcia w ośrodku umożliwiłyby tym osobom lepszą integrację ze środowiskiem społecznym, ćwiczenie różnych umiejętności przydatnych w życiu, rehabilitację, a także atrakcyjną formę spędzenia czasu poza domem.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia obejmuje wsparciem także rodziców i opiekunów swych podopiecznych, poprzez prowadzenie dla nich działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa.

Przygotowanie do utworzenia takiego ośrodka wymagało nawiązania dobrej współpracy z wójtami gmin, przedstawienia im idei funkcjonowania ośrodka wsparcia, podjęcia wspólnych ustaleń dotyczących obiektów, w których potencjalnie mógłby być prowadzony. Nawiązaliśmy też bliską współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jest ona dla nas kluczowa, by dotrzeć do osób potencjalnie mogących korzystać z ośrodka wsparcia.

Ponadto, o skierowaniu danej osoby do ośrodka wsparcia decyduje właśnie ośrodek pomocy społecznej z danej gminy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani dobrymi kontaktami, jakie udało nam się nawiązać z pracownikami GOPS w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka. Z ich wsparciem zorganizowaliśmy spotkania dla osób, które mogłyby być podopiecznymi ośrodka wsparcia.

Obecnie czeka nas jeszcze dokończenie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz złożenie jej w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Nasz projekt jest realizowany w ramach większej inicjatywy, jaką jest “Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”, prowadzony przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Lubelską Fundację Rozwoju.

Alicja Barcikowska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies