BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Po lewej stronie grafiki obrys kształtu domu z kominem a na jego brzegu kształt serca. Obok napis bezszeryfową czcionką “Senior Wigor, dzienne domy opieki”

Senior – Wigor w Bogdance

Z inicjatywy Wójta Gminy Puchaczów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie powstała nowa placówka przeznaczona dla osób po sześćdziesiątym roku życia – Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Bogdance.

„Nie starzeje się ten,

kto nie ma na to czasu”

B. Franklin

Oficjale otwarcie Dziennego Domu odbyło się we wtorek 31.01.2017 roku. Placówka znajduje się w budynku byłej szkoły, która została ona przystosowana do potrzeb seniorów.

Ludzie stoją. Mężczyzna trzyma w dłoniach teczkę. Obok niego trzyma w dłoniach również teczkę z papierami. Po prawej stronie stoi Ksiadz.

Adam Grzesiuk, Ewa Kaźmierczak

Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Bogdance oferuje następujące zajęcia: edukacyjne, kulturalno-oświatowe, opiekuńcze, ruchowe, a także inne działania o charakterze prozdrowotnym i aktywizującym osoby starsze. Aby zostać członkiem Dziennego Domu trzeba spełniać następujące warunki:

  • być nieaktywnym zawodowo;
  • być w wieku 60+;
  • być mieszkańcem gminy Puchaczów;
  • wykazywać chęć życia w sposób aktywny;
  • wykazywać chęć pomocy innym.

Wsparciem objętych zostało 20 seniorów, mieszkańców gminy. Ta inicjatywa to inauguracja działania długofalowego mającego za zadanie pomoc osobom starszym, samotnym w zmniejszaniu doświadczania pustki a także rozbudzenia w Seniorach chęci do podejmowania różnych działań, zgodnych z ich zainteresowaniami. Projekt będzie aktywizował i integrował środowisko seniorów w Gminie Puchaczów, będzie promował spotkania edukacyjne w formie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania, warsztatów rozwojowych, aktywności ruchowej oraz integracji międzypokoleniowej. Edukacja na rzecz aktywnego starzenia się realizowana w ramach projektu ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności grupy w wieku 60+ w zakresie uczestnictwa i rozwijania form aktywności społecznej w oparciu o zindywidualizowany potencjał społeczno-zawodowy osób starszych.

Mężczyzna stoi. Pochyla się w strony wstęgi w barwach polski. Przykłada do nich nożyczki.

Uroczyste przecinanie wstęgi

Na uroczystość otwarcia przybyło bardzo wielu gości – przedstawicieli samorządu różnych szczebli, przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu łęczyńskiego, przedstawicieli szkół i przedszkoli, Koła Gospodyń Wiejskich, księża pracujący w parafiach na terenie gminy Puchaczów.

Program spotkania wyglądał następująco:

  • powitanie zaproszonych gości;
  • oficjalne otwarcie;
  • wystąpienia okolicznościowe;
  • część artystyczna;
  • poczęstunek.

Zaproszeni goście

Po oficjalnym otworzeniu i poświęceniu przez księży nowej placówki, rozpoczęła się kolejna część prezentacji obiektu – kierownik OPS w Puchaczowie Ewa Kaźmierczak wraz z Katarzyną Chomą poprowadziły całą uroczystość. Powitały przybyłych gości i przedstawiły całą koncepcję Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Później odbyła się część artystyczna, przygotowana przez przedszkolaków oraz uczestnika WTZ w Janowicy – Łukasza Liska, który zaśpiewał kilka piosenek: „Popatrz jak prędko mija czas”, „Jesteśmy boży cyganie”, „Zaczarowany fortepian”, „Mamo, nasza mamo”.

Występ Łukasza Liska

Po części przeznaczonej dla ducha, nastąpił poczęstunek, można też było dokładnie obejrzeć wszystkie pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Kobiety siedzą przy stole. Kobieta po prawej pochyla sie w ich stronę. W dłoniach trzyma teczkę z papierami.

Maria Lisek-Zięba, Ewa Kaźmierczak, Katarzyna Choma

 „Podobnie jak znaczki nabieramy wartości starzejąc się.”

Valeria Butulescu

Eliza Cyfra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies