BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Seminarium Naukowe – Pokonywać Niepokonane

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji zorganizowała 12 grudnia 2018 roku Seminarium Naukowe „Pokonywać Niepokonane” interdyscyplinarne uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tematem przewodnim była problematyka niepełnosprawności ruchowej obejmująca aspekty wychowania, edukacji, leczenia, rehabilitacji, życia osobistego, rodzinnego i zawodowego dotkniętych nią osób.

W sesji plenarnej wystąpili m.in.:

  • prowadzący – dr Zbigniew Orzeł (Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku)
  • prof. dr hab. Lech Panasiuk – Niesprawność biologiczna i prawnie orzeczona wśród mieszkańców miast i wsi. (Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie)
  • prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś – Profilaktyka wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością ruchową (Pełnomocnik Dziekana d/s kierunku Psychologia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).
  • prof. dr hab. Piotr Majcher – Wyzwania współczesnej rehabilitacji w zmieniającym się systemie prawnym (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej; Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  • prof. dr hab. Teresa Kulik, Dr hab. Anna Pacian, Mgr Monika Kaczorowska – Polityka niepełnosprawności w ujęciu międzynarodowym (Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
  • prof. dr hab. Wojciech Otrębski, mgr Anna Kowalewska – Style radzenia sobie z chorobą i ich zróżnicowanie u osób ze stwardnieniem rozsianym (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka – „Cisza trwa. Dobrze słychać huk spadających kul” Niepełnosprawność a polityka, życie i praca. Studium jednostki spełnionej? (Kierownik Instytutu Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).
  • dr hab. Ewa Humeniuk – Czynniki wpływające na proces przystosowania do niepełnosprawności. (Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin).
  • prof. dr hab. Lidia Łysiuk – Rozwój i funkcjonowanie tożsamości w warunkach niepełnosprawności fizycznej (Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina – Białoruś).
  • dr hab. Danuta Zarzycka – Teoria pielęgniarstwa w służbie praktyki opieki nad osobą z niepełnosprawnością ruchową (Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin).

Spotkanie miało charakter wielostronny dlatego brali w nim udział teoretycy jak i praktycy z zakresu takich nauk jak: psychologia, medycyna, nauki o zdrowiu, pedagogika czy socjologia. W seminarium wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji rządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. W trakcie seminarium przewidziana była sesja plenarna, sesja tematyczna, warsztaty oraz sesja plakatowa.

Organizatorami były: Instytut Nauk o Człowieku, Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie, Zakład Psychologii Rozwojowej, Wydział Społeczno-Pedagogiczny,Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina oraz Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Kołem Naukowym Studentów Psychologii “Innowacja” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Fotogaleria

Kamil A. Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies