BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Fundacji Królowej Polski Św. Jadwigi

Seminaria upowszechniające Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Realizatorzy projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” zapraszają do udziału w seminariach upowszechniających, dotyczących Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Seminaria realizowane są w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), PFRON (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Seminaria realizowane są w formie stacjonarnej, w największym i najlepiej skomunikowanym mieście każdego z następujących województw:

13.11 – Kielce (dla uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego)
14.11 – Opole (dla uczestników z terenu województwa opolskiego)
20.11 – Toruń (dla uczestników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego)
21.11 – Szczecin (dla uczestników z terenu województwa zachodniopomorskiego)
27.11 – Lublin (dla uczestników z terenu województwa lubelskiego)
28.11 – Zielona Góra (dla uczestników z terenu województwa lubuskiego)
05.12 – Poznań (dla uczestników z terenu województwa wielkopolskiego)
12.12 – Wrocław (dla uczestników z terenu województwa dolnośląskiego)

Program

9.30 – 10.45 Idea Asystencji Osobistej Osoby z Niepełnosprawnością

 • AOON w świetle Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • AOON jako wsparcie systemowe w niezależnym życiu. Możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami


10.45 – 11.00 Przerwa z poczęstunkiem

11.00 – 12.30 AOON z perspektywy użytkownika, asystenta i realizatora

 • Część wykładowa 45 min.: Przedstawienie głównych założeń AOON z trzech
  perspektyw
 • Część warsztatowa 45 min.: Rozwiązywanie kryzysowych sytuacji i przeciwdziałanie problemom, które mogą się pojawić w trakcie realizacji asystencji osobistej.


12.30 – 13.00 Przerwa z poczęstunkiem.

13.00 – 15.00 Asystencja osobista „skrojona” na miarę indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

 • Część wykładowa: Proces tworzenia Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW). Na czym polega praca Zespołu ds. IPW i jakie są jego cele? 30 min.
 • Część warsztatowa: Jak przygotować Wstępny Indywidualny Plan Wsparcia na
  podstawie diagnozy? Co wpływa na decyzję o liczbie godzin i zakresie czynności asystenta osobistego? Jakie informacje są potrzebne do zatrudnienia odpowiedniego asystenta? Co wpływa na decyzję o wskazaniu do szkoleń uzupełniających dla asystenta osobistego. 60 min.
 • Omówienie wspólnej pracy. Dyskusja. 30 min.


15.00-15.30 Obiad

Zgłoszenia

Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego.
Liczba miejsc jest ograniczona, nie możemy zapewnić udziału wszystkim, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy.
O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium poinformujemy Państwa w oddzielnej wiadomości.
Wtedy też prześlemy dokładny adres miejsca, w którym odbywać będzie się seminarium.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod
poniższym linkiem: https://forms.gle/3rwZck18FMr3djDB9

Martyna Mądry,
martyna@jadwiga.org

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies