BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Sąsiedzkie wigilijne spotkania

„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.”

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie uczestnicy placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uczestniczyli w uroczystych spotkaniach wigilijnych w Fundacji Banku Żywności w Lublinie, Zespole Szkolno Przedszkolnym w Nadrybiu, u seniorów w Domu Senior Wigor w Bogdance.

Ludzie stoją na scenie. W tle jest rysunek stajenki. Obok kobiety jest mikrofon stojący.

Marzena Pieńkosz-Sapieha prezes Fundacji Banku Żywności w Lublinie zaprosiła grupę teatralną z WTZ w Janowicy – PSONI Koło w Łęcznej do ubogacenia spotkania wigilijnego poprzez prezentację pantomimiczną jasełek „Kolędować małemu”.

Ludzie stoją na środku. Są ubrani w stroje króli i aniołów. W tle rysunek stajenki.

Po oficjalnych powitaniach i przedstawionej w skrócie historii podejmowanych działań na rzecz potrzebujących głos zabrał ksiądz proboszcz, odczytana została ewangelia św. Łukasza mówiąca o narodzinach Jezusa i poświęcone zostały opłatki. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli historię mówiącą o czasach dawnych przypominającą o narodzeniu Pańskim. Pantomima ukazała dobro i zło, mówiła o miłości i rozpuście, gardzeniu ubogim i otwartości serc, o szukaniu Maleńkiej Miłości, obojętności.

Ludzie stoją w strojach stajenki. W tle przybrana choinka. Kobieta trzyma mikrofon przy ustach.

Po jasełkach wszyscy włączyli się w śpiew znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska i zaproszonych gości. Kolejnym etapem spotkania była modlitwa, błogosławieństwo oraz dzielenie się opłatkiem. Oczywiście były też życzenia i wspólne spożywanie wieczerzy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu. Kolejny dzień i kolejne spotkanie.

Spotkanie z udziałem uczniów, zaproszonych gości rozpoczęła Maria Paryła dyrektor placówki.

Kobuieta stoi na środku sali gimnastycznej, szkolnej. Ma mikrofon blisko ust. W tle stół przy którym stoją dzieci.

W czasie spotkania wręczono uczniom laureatom różnych konkursów nagrody.

Ludzie stoją na scenie sali gimnastycznej. Kobieta z mikrofonem pochyla sie do małej dziewczynki.

Były też śpiewy kolęd w języku niemieckim, rosyjskim i angielskim.

Dzieci stoja na scenie sali gimnastycznej. Jedna dziewczyna trzyma mikrofon. W tle ścianka ozdobna zwiazana z bvożym narodzeniem.

Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu kolęd i pastorałek wykonanych przez Łukasza Liska z WTZ Janowica.

Mężczyzna trzyma w reku mikrofon. Jest na scenie sali gimnatycznej przyozobionej światecznie.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy okres w roku, pełen spokoju i wytchnienia. To również okres, w którym większość firm, szkół, organizacji organizuje spotkania przy wigilijnym stole. Takie wspólne świętowanie to doskonała okazja do integracji czy też podziękowań. Przy pięknie nakrytym stole, pełnym świątecznych smakołyków zapominamy o codzienności i dajemy się ponieść magicznej atmosferze.

Wszyscy goście obdarowani zostali przez uczniów pysznymi pierniczkami, własnej produkcji.

Uczniowie szkoły to też laureaci konkursu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. WFOŚiGW obchodził w tym roku 25 lecie działalności. Z tej okazji ogłoszony został konkurs dla szkół podstawowych. Tematem konkursu był film przedstawiający podejmowane przez szkołę działania ekologiczne. W filmie, oprócz bezpośrednich działań związanych z ekologią uczniowie przedstawili współpracę z różnymi instytucjami oraz swoje sukcesy w konkursach, opowiedzieli o wycieczkach, zajęciach terenowych i zajęciach koła Ligi Ochrony Przyrody. Film uczniów z Nadrybia otrzymał jedną z 25 głównych nagród w województwie. Nagroda to 35 000 zł przeznaczona na wyposażenie pracowni biologicznej. Gratulujemy.

Senior Wigor-Dzienny Dom Opieki w Bogdance.

Kolejne spotkanie u sąsiadów a także przyjaciół zgromadziło wielu zaproszonych gości i samych uczestników Domu. Były kolędy, pastorałki, łamanie się opłatkiem i potrawy wigilijne na pięknie udekorowanych stołach. Goście zostali obdarowani pięknymi choineczkami wykonanymi przez seniorów w czasie zajęć.

Kobieta pochyla sie w strone przystrojonej choinki bozonarodzeniowej. W tle starsza kobeieta.

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota„

Ludzie siedzą przy stole. Niektórzy trzmaja w dłonaich teczki.

Dziękujemy za ten czas spędzony razem w oczekiwaniu na narodziny Jezusa.

Maria Lisek Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies