BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rusza system nieodpłatnej pomocy prawnej

W 14 miejscach w Lublinie, od 4 stycznia 2016 r., utworzone zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które będą czynne od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie.

Skorzystać z pomocy prawnej będą mogły osoby umówione wcześniej na wizytę w konkretnym punkcie. Zapisy trwają.

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozpocznie funkcjonowanie od poniedziałku (4 stycznia), na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która od początku 2016 roku nakłada na powiat nowe zadanie.

Na terenie Miasta Lublin zostanie utworzonych 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie połowy z nich powierzone zostanie dwóm organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 3 punkty prowadzone będą przez Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides, 4 punkty przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND. Pozostałe 7 punktów prowadzić będzie Miasto Lublin bezpośrednio podpisując umowy z prawnikami na świadczenie takich usług.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowane na terenie miasta, będą czynne 4 godzinny dziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, według poniższego harmonogramu:

 1. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 16.00 – 20.00
 2. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie, ul. W. Jagiełły 11, s. 27, parter, godziny 16.00 – 20.00
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego, godziny 16.00 – 20.00
 4. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie im. S. Kościuszki, ul. Zemborzycka 82, s.13, parter, godziny 16.00 – 20.00
 5. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116, s. 25, I piętro, godziny 16.00 – 20.00
 6. Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, s.70, parter, godziny 16.00 – 20.00
 7. Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie im. I. Paderewskiego, ul. J. Śliwińskiego 5, s. 119, I piętro, godziny 15.30 – 19.30
 8. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. St. Leszczyńskiego 23, p.205, II piętro, godziny 8.00 – 12.00
 9. Zespół Szkół nr 7 w Lublinie, ul. Roztocze 14, s. 6, parter, godziny 16.00 – 20.00
 10. Gimnazjum nr 17 w Lublinie, ul. Maszynowa 2, s.205, II piętro, godziny 10.00 – 14.00
 11. Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, s. 4, parter, godziny 16.00 – 20.00
 12. Gimnazjum nr 9 w Lublinie, ul. Lipowa 25, s. 8, parter, godziny 16.00 – 20.00 (w miesiącach lipiec – sierpień godziny od 8.00 – 12.00)
 13. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13, sala konferencyjna, godziny 16.00 – 20.00
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, s. E8, parter, godziny 16.00 – 20.00

Osoby, które mogły skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ww. ustawy (na etapie przedsądowym):

 • młodzież do 26. roku życia;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby, które ukończyły 65. lat;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci;
 • weterani;
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Przedmiotowy zakres i dziedziny prawa nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • sprawy karne;
 • sprawy administracyjne;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • sprawy rodzinne;
 • prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Na wizytę można umówić się na kilka sposobów:

Każdy uprawniony będzie posiadał możliwość rezerwacji wizyty do konkretnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego na terenie miasta Lublin i w konkretnym terminie, który będzie aktualnie dostępny w ramach ogólnego kalendarza wizyt.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies