BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat opisujący przedsięwzięcia projektu Terapeutyczne Obiadowanie

Projekt “Terapeutyczne Obiadowanie”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, instytucje i organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, które są otwarte na zmianę i nowe działania.

Celem projektu jest skalowanie modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne” polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu bezpłatnych obiadów osobom starszym (60+) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez niepełnosprawnych uczestników WTZ.

Oferujemy:

  • granty finansowe na wdrożenie modelu w kwocie do 77 215,60 PLN,
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych,
  • wsparcie doradcze oraz eksperckie w trakcie wdrażania modelu.

Jesteśmy przekonani, że innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” ulepszy system żywienia osób starszych w Polsce oraz wpłynie na przeformułowanie roli WTZ, jako podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji, pomocy społecznej, przygotowania zawodowego, a efekty działalności WTZ przyniosą korzyści osobom starszym.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski od 1 października 2021 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.terapeutyczneobiadowanie.pl jak również na profilu Facebook www.facebook.com/terapeutyczneobiadowanie

Dane kontaktowe
ul. Dąbrowskiego 20a, 35-036 Rzeszów
tel. 791 334 430, 17 85 77 100
e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies