BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
napis: Pieśni Bagien. Musyka tradycyjna Polesia. 2 - 5 sierpnia 2017.

Pieśni Bagien

Pieśni Bagien to druga edycja festiwalu muzyki, piosenki Polesia polskiego, ukraińskiego i białoruskiego.

Plakat informujmujacy o wydarzeniu - pieśń bagien, muzyka tradycyjna polesia. Na środku plakatu jest zdjęcie krajoobrazu jeziora wokół którego są drzewa.

Pieśni Pojezierza to Konkurs wykonania pieśni tradycyjnych z Polesia Lubelskiego. W dniach od 02-05 sierpnia w wiejskiej szkole wśród jezior i mokradeł w Woli Wereszczyńskiej rozbrzmiewały dawne piosenki śpiewane przez wykonawców z Polski, Białorusi i Ukrainy. Organizatorami festiwalu/konkursu było Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Gminy Urszulin.

Prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka, organizator wydarzenia pan Krzysztof Gorczyca rozpoczynając spotkanie festiwalowe między innymi powiedział: „Festiwal rozrósł się do wydarzenia niemal tygodniowego, na który przyjeżdżają śpiewacy i muzycy z Polesia białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Proponujemy formę spotkania, bez wyraźnego podziału na scenę i widownię. W ten sposób zachęcamy do praktykowania muzyki i tańca. Mamy ambicję działania w regionie, chcielibyśmy w przyszłości zorganizować w okolicy Włodawy cykl potańcówek przy dawnej muzyce”.

Wykonawcy festiwalu – wiejskie i miejskie śpiewaczki i zespoły śpiewacze z Polesia, Warszawy, Mińska i Kijowa oraz kapele i muzykanci z okolic Kobrynia, Włodawy i Parczewa. W programie znalazły się tradycyjnie warsztaty śpiewu z pieśniami polskimi, ukraińskimi i białoruskimi oraz warsztaty instrumentalne – gra na skrzypcach, harmonii i akordeonie. Podczas wieczornych koncertów i potańcówek wystąpił m.in zespół „Jutrzenka” z Dołhobród, Kapela Edmunda Brożka, Oleg Korobow i Margarita Skażenyk, Zespół śpiewaczy ze wsi Chatynicze, kapela Dudzińskich z Wohynia.

Dzień pierwszy – warsztaty śpiewacze i instrumentalne, koncerty, potańcówki. Koncert konkursowy Pieśni Pojezierza, loteria fantowa, koncert zespołu „Jutrzenka z Dołhobród, występ p. Alicji Janiuk z Załucza.

Konkurs na wykonanie tradycyjnych piosenek/pieśni Polesia Lubelskiego oceniało 3 osobowe jury. Oceniający brali pod uwagę: repertuar, czystość wykonania, źródła pochodzenia – własne – przekaz rodzinny, sąsiedzki, lokalni śpiewacy.

Wśród laureatów konkursu znalazł się uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy – Łukasz Lisek, wykonał on a cappella piosenkę z przekazu rodzinnego „Oj nie nie nie”. Utwór wykonany przez Łukasza bardzo podobał się publiczności jego występ nagrodzony został długotrwałymi brawami.

Nagrodzony utwór:

„ Oj nie nie nie,

Żeby mi Pan Bóg piękne dziewczę dał,

Ładną zgrabniutko to bym tak kochał.

Oj, żeby stale kochała mnie,

Więcej nie żądam, oj nie nie nie.

Chodź nie mam majątku oj ani grosza,

Może być młoda, może być starsza.

Oj, żeby stale kochała mnie,

więcej nie żądam, oj nie nie nie …”

5 sierpnia, w sobotę, w kościele w Woli Wereszczyńskiej odbył się koncert pt. „Pieśni religijne Polesia”.

Pięknie wybrane miejsce – niedaleko torfowisk i jezior Poleskiego Parku Narodowego, sprzyjająca aura, przesympatyczni gospodarzy spotkania i organizatorzy to wszystko dodawało uroku spotkaniom. Festiwal to też możliwość spotkania wielu znajomych, nawiązania kontaktów i wielkiej integracji.

Pani Ela Różycka dyrektor szkoły jak przystało na gospodynię miejsca doglądała wszystkiego swoim kobiecym okiem.

Dziękuję Państwu Gorczycom za trud podjęcia się tak niezwykłego wydarzenia.

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies