BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce

W dniu 13 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona potrzebom zmian w polityce społecznej na rzecz osób niesamodzielnych. Spotkanie zorganizowała senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, której przewodniczy senator Mieczysław Augustyn.

Inicjatywę odbycia takiego spotkania i przedyskutowania wstępnych założeń, a także korzyści i kosztów, projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym poparły instytucje i środowiska zainteresowane rozwojem usług opieki długoterminowej. LFOON reprezentowała Edyta Długosz-Mazur.

Podczas konferencji senator Mieczysław Augustyn, a jednocześnie współautor projektu przygotowanego przez grupę roboczą parlamentarzystów PO, ekspertów i przedstawicieli resortów zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, omówił najważniejsze proponowane w nim rozwiązania. Jak podkreślał, w związku ze stojącymi przez nami wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa konieczne jest stworzenie funkcjonalnego i efektywnego finansowo systemu opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. Projekt zakłada wprowadzenie czeku od państwa na usługi opiekuńcze, a także opłacanie z budżetu składek na ubezpieczenie społeczne osób, które nie pracują, ponieważ opiekują się niesamodzielnymi członkami swoich rodzin. Ustawa ma być wsparciem dla takich rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. W Polsce 80% opieki nad takimi osobami świadczą rodziny. Podczas prac nad założeniami nowego systemu opieki długoterminowej przyjęto, że jest około 800 tys. osób niesamodzielnych. Projekt wprowadza orzekanie o stopniu niesamodzielności, ma także określić koszyk usług, jakie będzie można finansować ze środków budżetowych. Zakłada się, że nowy system miałby być wprowadzany stopniowo. Na początku objąłby osoby najmniej samodzielne. W najbardziej sprzyjających okolicznościach mógłby zacząć funkcjonować od 2013 r.

W konferencji wzięli także udział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz oraz wiceminister zdrowia Cezary Rzemek, którzy zwracali uwagę na potrzebę wypracowania nowego systemu opieki długoterminowej i zapowiedzieli swój udział w dalszych pracach nad tym projektem.

Podczas spotkania przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej omówił problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle badania PolSenior. O przesłankach zapotrzebowania na opiekę długoterminową mówiła prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, przewodnicząca Rady ds. Osób Niesamodzielnych przy Ministrze Zdrowia. Głos zabrał także przedstawiciel Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” Zbigniew Polowczyk, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia. Odbyła się dyskusja z udziałem obecnych na konferencji przedstawicieli samorządu wszystkich szczebli, firm opiekuńczych, organizacji pozarządowych prowadzących placówki opiekuńcze oraz organizacji seniorskich. Na zakończenie przez aklamację przyjęto apel w sprawie konieczności zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Edyta Długosz-Mazur

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies