BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z napisem: Różni podrózni - obsługa bez barier. Pod spodem mniejszą czcionką napis: Szkolenie dla pracowników transportu zbiorowego.Z lewej strony przód pociągu wpisany w czerwony trójkąt, z prawej przód autobusu, niżej osoba na wózku, osoba poruszająca się o lasce i osoba pchająca wózek dziecięcy przedstawione jako piktogramy.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym – szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Trwa rekrutacja na szkolenie "Różni podróżni - obsługa bez barier" dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Bariery dotyczące integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami występują w różnych obszarach życia. Jedną z nich jest ograniczanie mobilności takich osób na skutek m.in. ciągle niskiej świadomości pracowników sektora transportu zbiorowego na temat potrzeb tej grupy w zakresie korzystania z transportu zbiorowego.

Wyzwaniem, któremu w dzisiejszych czasach musi sprostać transport zbiorowy jest zapewnienie profesjonalnej obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Wyzwanie to wynika nie tylko z przepisów prawa, ale również między innymi z powodu starzenia się społeczeństwa, a tym samym wzrastającej liczby podróżnych np. słabosłyszących, z ograniczeniami w poruszaniu się, czy słabowidzących. 

Dla takich osób głównym utrudnieniem w korzystaniu z transportu zbiorowego, oprócz barier architektonicznych, pozostaje wciąż niedostateczna obsługa oraz niejednolite procedury i standardy jej świadczenia.

Nie bez znaczenia jest też to, że często, gdy myśli się o zwiększaniu dostępności transportu zbiorowego pierwszą kwestią jaka przychodzi do głowy jest – wymiana dostępnego taboru i poprawa stanu infrastruktury. Tymczasem niezwykle ważne jest również to, aby pracownicy przedsiębiorstw transportu zbiorowego, którzy w swojej codziennej pracy kontaktują się bezpośrednio z różnymi podróżnymi, w tym np. z osobami z niepełnosprawnościami, seniorami, osobami podróżującymi z dziećmi w wózkach albo z dużym bagażem, prowadzili obsługę tych klientów w sposób odpowiadający ich potrzebom.

Dlatego PFRON w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego oraz we współpracy z ekspertami m.in. z organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami opracował standardy obsługi w transporcie kolejowym, komunikacji miejskiej i międzymiastowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Aby umożliwić praktyczne zapoznanie się z tymi standardami przygotowano szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”, na które TRWA REKRUTACJA I SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, czyli np. kierowcy, motorniczowie, sprzedawcy biletów, członkowie drużyn konduktorskich, jak i ci którzy zajmują się rozwojem kadr w przedsiębiorstwach transportu zbiorowego oraz kadra zarządzająca i przedstawiciele związków zawodowych.

Szkolenie dla pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi obejmuje 2 dni szkoleniowe, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia jest minimum tygodniowa przerwa. Szkolenie ma charakter praktyczny – warsztatowy, jest nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnymi podróżnymi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Szkolenia organizowane są na terenie wszystkich 16 województw. Ich dokładne miejsca i terminy uzgadniane są indywidualnie ze zgłaszającymi się przedsiębiorstwami.

Szkolenie dla kadry zarządzającej trwa 4 godziny zegarowe i prowadzone jest on-line. Jego celem jest zaprezentowanie i zachęcenie do stosowania proponowanych standardów obsługi różnorodnych podróżnych, co w efekcie ma spowodować poprawę  wizerunku  przedsiębiorstw sektora transportu zbiorowego i postrzeganie ich jako tych, w których kwestia dostępności usług nie jest traktowana jako dodatkowy koszt, ale jako element wpływający na ich większą konkurencyjność. A w przypadku organizatorów publicznego transportu zbiorowego jako tych, w których kwestia dostępności usług jest ważna.

Szczegółowe zasady wnioskowania o udział w szkoleniu dostępnym na stronie: www.pfron.org.pl

Znajdują się tam również dokumenty, które należy złożyć wnioskując o udział w szkoleniu.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia zapraszamy do kontaktu:

Adriana Niedoszewska
Starszy Ekspert ds. projektów UE
Wydział ds. Projektów Wspófinansowanych
Departament ds. Polityki Regionalnej

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies