BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lewej: Pani Elżbieta Sagan, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie oraz Pani Agnieszka Betlej, Przedstawicielka firmy Ascensia Diabetes

O systemie CGM Eversense na cyklicznym spotkaniu Koła Nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie

W dniu 6 marca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LSS Społem w Lublinie przy ul. Wyszyńskiego 15, odbyło się comiesięczne spotkanie Członków Koła Nr 3 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lublinie.

Na spotkanie zaproszono Panią Agnieszkę Betlej, Przedstawicielkę firmy Ascensia Diabetes, która opowiedziała Członkom Stowarzyszenia o podskórnym Systemie Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3.

System jest przeznaczony do długotrwałego (przez okres do 180 dni), ciągłego pomiaru glukozy u osób chorych na cukrzycę, które ukończyły 18 lat.

System składa się z:

 • sensora, implantowanego podskórnie przez lekarza w górnej części ramienia, który do 6 miesięcy ciągle monitoruje stężenie glukozy.
 • transmitera, noszonego na skórze ramienia nad sensorem, który bezprzewodowo przesyła dane do urządzenia mobilnego (smartfona). Transmiter generuje alarmy wibracyjne odczuwalne na skórze, które informują o wysokim lub niskim poziomie glukozy.
 • aplikacji mobilnej, która przy użyciu intuicyjnego interfejsu wyświetla w czasie rzeczywistym wyniki pomiaru, aktualizowane co 5 minut, wskazując także tendencje wzrostowe lub spadkowe poziomu glukozy (strzałka trendu). Istnieje możliwość współdzielenia danych z maksymalnie 5 osobami, co może być istotne, zwłaszcza w przypadkach związanych z wiekiem lub ciężkim stanem zdrowia chorego.

Pani Agnieszka omówiła pokrótce każdą powyższą składową systemu Eversense. Wskazała także na mogące wystąpić różnice w odczytach wartości glukozy w zależności od stosowanych systemów pomiaru glukozy dostępnych na rynku: glukometr, systemy przezskórne, implantowany system Eversense.

W przypadku CGM Eversense pomiar glikemii za pomocą glukometru z krwi pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko w celu kalibracji urządzenia, od 21 dnia stosowania systemu 1 raz dziennie. Pomiary z użyciem glukometru powinny być wykonywane w sytuacji, kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetracyklin.

System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych przez lekarza, który wypisując zlecenie na refundację sensora, określa wraz z pacjentem cele leczenia. W przypadku ich osiągnięcia, na wniosek lekarza zlecenie może być przedłużone na kolejny okres.

Implantacji i usuwania sensora dokonuje lekarz, posiadający uprawnienia w tym zakresie.

Pani Agnieszka wskazała osoby, uprawnione do przepisywania zleceń na system. Wśród nich wymieniła lekarzy, posiadających specjalizację w dziedzinie:

 • diabetologii,
 • endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
 • endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • kardiologii,
 • geriatrii,
 • położnictwa i ginekologii,
 • perinatologii,
 • endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • pediatrii lub chorób wewnętrznych, zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 • Kontynuacji zlecenia mogą także dokonać pielęgniarka lub położna, o których mowa w art. 15 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnione w poradni lub na oddziale diabetologii przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Wszyscy obecni na spotkaniu Członkowie mogli osobiście obejrzeć i dotknąć niewielkich rozmiarów transmitera, który wśród zgromadzonych na sali, przechodził z rąk do rąk.

Po omówieniu zalet systemu przyszedł czas na kwestie finansowe, czyli omówienie kosztów systemu, limitów refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia i ostatecznej dopłaty ponoszonej przez pacjenta, które w przypadku sensora są uzależnione od wieku pacjenta.

Sensor Eversense E3Cena detaliczna w zł
Limit refundacji w zł
Refundacja NFZ 70% limitu w zł
Dopłata pacjenta w zł
Częstotliwość zleceniaKod wyrobu na zleceniu
Pacjenci 18-26 r.ż. z cukrzycą typu 1 albo 3, leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii5000450031501850raz na 6 miesięcy135.B
Pacjenci po ukończeniu 26. r.ż. z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii5000306021422858raz na 6 miesięcy135.B
Transmiter Eversense E3Cena detaliczna w zł
Limit refundacji w zł
Refundacja NFZ 70% limitu w zł
Dopłata pacjenta w zł
Częstotliwość zleceniaKod wyrobu na zleceniu
Pacjenci 18-26 r.ż. z cukrzycą typu 1 albo 3, leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii20009706791321raz na rok136.A
Pacjenci po ukończeniu 26. r.ż. z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii20009706791321raz na rok136.A

Po skończonej prezentacji przyszedł czas na pytania diabetyków. Pani Agnieszka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, rozwiała także obawy dotyczące przyczepności sensora do ramienia, który można dodatkowo zabezpieczyć plastrem bez wpływu na jego działanie. Członkowie Stowarzyszenia poruszyli także temat urządzeń mobilnych, kompatybilnych z aplikacją i możliwości otrzymania refundacji kosztów ich zakupu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie zakończyły serdeczne podziękowania za ogrom przekazanej wiedzy, skierowane do Pani Agnieszki, zwieńczone wręczeniem bukietu kwiatów.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies