BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O pełne i pilne wdrożenie w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami!

Komitet Społeczny #Jesteśmy! zwraca się z prośbą o poparcie apelu w sprawie pełnego i pilnego wdrożenia w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami!

Do Prezesa Rady Ministrów

5 maja 2018 r.

Polskie państwo nie zapewnia w praktyce ŻADNEGO z praw wskazanych w Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r.

Domagamy się pilnego i pełnego wdrożenia tych przepisów, uwzględniając przy tym ogromną wiedzę organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim w konsultacji z tymi osobami. Chodzi o zapewnienie tak fundamentalnych praw, jak m.in. prawa do rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia, edukacji i pracy, zakaz dyskryminacji, zakaz ingerencji w życie prywatne, zapewnienie ochrony socjalnej, samodzielności i swobody wyboru miejsca zamieszkania.

W Polsce potrzebny jest nowy, całościowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. A przede wszystkim sprawiedliwy i uwzględniający faktyczne, indywidualne potrzeby każdej osoby.

Aby to zapewnić, potrzebne jest pilne wdrożenie w Polsce przepisów Konwencji ONZ.

Dlaczego to jest ważne?

Od 18 kwietnia w Sejmie trwa strajk dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Popieramy ich i solidaryzujemy się z postulatami. W co czwartej polskiej rodzinie żyje przynajmniej jedno dziecko lub dorosły z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą. Ta kwestia dotyczy nas wszystkich.

Wspólnie powinniśmy apelować jednym głosem na rzecz realizacji w Polsce zapisów Konwencji ONZ – prawa do rehabilitacji, pracy, edukacji i niezależnego życia. Godności, podmiotowości i osobistej wolności każdej osoby z niepełnosprawnością. Ochrony przed dyskryminacją, wykluczaniem i poniżaniem ze strony każdej kolejnej władzy. Zmiany świadomości społecznej, pokazania i zobaczenia, że wszystkie i wszyscy jesteśmy obywatelkami i obywatelkami.

Bez tego nie będzie Polski naprawdę dla wszystkich.

Sposób dostarczania

Komitet #Jesteśmy! będzie podejmował pracę nad wniesieniem do Sejmu ustawy wdrażającej zapisy Konwencji. Podpisy złożone pod tym apelem zostaną doręczone wraz z projektem ustawy wypracowanej wspólnie z organizacjami i środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

Podpisz nasz apel on-line!

Zbieraj podpisy w swoim mieście (pod tym linkiem znajdziesz treść apelu i listy do wydruku).

www.drive.google.com/open?id=1JEwijPsf6tpYehL53P21jJHnxYxZkbq9

Hanna Kustra
Monika Auch-Szkoda
Katarzyna Kotula
Jolanta Jackiewicz
Komitet Społeczny #Jesteśmy!

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies