BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z tekstem: KOMUNUKAT. Nowelizacja rozporządzenia Ministra

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań zlecanych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

W dniu 18 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U.  poz. 1778); (PDF, 1,83 MB).

Celem rozporządzenia jest umożliwienie zlecania, przez samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań polegających na świadczeniu usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej oraz w zakresie utrzymania psów asystujących.

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje również ujednolicenie terminologii w odniesieniu do psa asystującego osobie niepełnosprawnej.

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies