BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zdjęcie przedstawia fragment wózka inwalidzkiego, na którym siedzi człowiek - prawdopodobnie mężczyzna. Tuż przed nim znajduje się rehabilitantka, która trzyma w rękach wyprostowaną nogę mężczyzny, wykonując masaż.

Nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – edycja 2024

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła nabór wniosków na realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach tegorocznej edycji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Wnioski można składać od 1 lipca br.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zadań w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przeznaczy 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina i powiat mogą składać wniosek do właściwego Wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 1 lub 1a do Programu):

  1. w zakresie Modułu I – w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia br.
  2. w zakresie Modułu II – w terminie od 1 lipca br. – nabór ciągły.

Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy i powiaty, sporządza (odrębną dla Modułu I i Modułu II) listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załączniki nr 3 oraz 2 lub 2a do Programu):

  1. w zakresie Modułu I – w terminie do 16 września br.
  2. w zakresie Modułu II – w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Dokumenty aplikacyjne do pobrania oraz dodatkowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakładce Fundusz Solidarnościowy: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – edycja 2024 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Ponadto wszelkie informacje na temat naboru wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: niepelnosprawni.gov.pl/a,1528,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2024.

Źródło: www.gov.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies