BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący Open Call

Nabór polskich artystów i artystek z niepełnosprawnością Open Call (do 19 maja) /z tłum. PJM

Nabór zainicjowany jest przez Europe Beyond Access, program finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. British Council jest jednym z jego partnerów.

 

  • Oferowane jest finansowanie w wysokości od 15 000 do 40 000 euro za każdy nagrodzony projekt.
  • W naborze mogą wziąć udział artyści i artystki z niepełnosprawnością oraz/i Głusi artyści i artystki, poszukujący koproducentów nowych dzieł artystycznych opartych na tańcu, choreografii lub ruchu.
  • Nabór jest otwarty do 19 maja 2024 r. Więcej informacji dotyczących zgłoszeń można znaleźć na stronie: disabilityartsinternational.org.

48% osób zawodowo zajmujących się sztukami performatywnymi w Europie prezentuje prace artystów i artystek z niepełnosprawnością sporadycznie (tj. rzadziej, niż raz w roku), a 23% nie robi tego nigdy. Takie dane prezentuje raport British Council z 2023 roku, Time To Act: Two Years On, wydany w ramach projektu Europe Beyond Access – największego na świecie projektu dotyczącego sztuki i niepełnosprawności, finansowanego z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. W raporcie znajdziemy również informacje o poziomie wiedzy na temat dzieł artystów i artystek z niepełnosprawnością: 51% ankietowanych ze środowisk artystycznych nie było dobrze zaznajomionych z ich twórczością lub w ogóle jej nie znało.

Jest jednak nadzieja na zmiany – 62% europejskich profesjonalistów i profesjonalistek zajmujących się sztukami performatywnymi deklarowało, że planuje dołączyć do swoich programów prace artystów i artystek z niepełnosprawnościami, a dodatkowe 33% rozważało taką możliwość. 75% respondentów zaobserwowało znaczną lub niewielką poprawę względem dostępności w swoich organizacjach w ciągu ostatnich pięciu lat.

Aby nadal zwiększać dostępność i wspierać role liderskie polskich i europejskich artystów i artystek z niepełnosprawnością w sztukach performatywnych, Europe Beyond Access, program, którego partnerem jest British Council, otworzyło nabór na wsparcie koprodukcyjne dla nowych dzieł artystycznych opartych na tańcu, choreografii lub ruchu.

W ramach naboru oferowane jest dofinansowanie w wysokości od 15 000 do 40 000 euro na każdy projekt. 

Celem naboru jest umożliwienie artystom i artystkom z niepełnosprawnością tworzenie innowacyjnych koprodukcji. Zgłaszane prace mogą być realizowane na scenie lub w różnych formatach, takich jak film, instalacja, czy prace site-specific.

Europe Beyond Access oferuje także możliwość korzystania z obiektów i festiwali partnerów projektu oraz możliwość publicznych prezentacji, oraz wymaga, aby zgłoszone projekty mogły być prezentowane w różnych lokalizacjach. Zgłoszenia mogą wysyłać niezależni artyści i artystki ze wsparciem, lub bez wsparcia producenta lub produkcji, a także artyści i artystki pracujący w instytucjach kultury i sztuki.

Nabór otwarty jest dla artystów i artystek z niepełnosprawnością oraz/i Głuchych artystów i artystek, mieszkających w Uni Europejskiej lub jednym z wymienionych 16 krajów europejskich: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Tunezja, Wielka Brytania, Ukraina.

Informacje o naborze dostępne są w 11 językach i 13 językach migowych, a artyści mogą przesyłać zgłoszenia pisemnie w swoim języku, za pomocą nagrania głosowego w formacie audio, lub w języku migowym w formacie wideo. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 maja. Więcej informacji na stronie: disabilityartsinternational.org.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Formularz zgłoszeniowy jest tutaj!

Tłumaczenie w języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

O Europe Beyond Access:

W sztukach performatywnych i w całej Europie, artyści i artystki z niepełnosprawnością przekraczają granice i prezentują publiczności, innym artystom i artystkom i specjalistom w dziedzinie sztuk kreatywnych możliwości na miarę naszych czasów. Od 2018 roku Europe Beyond Access, program finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa, wspiera artystów i artystki z niepełnosprawnością w tworzeniu ambitnych i kreatywnych prac. British Council jest partnerem projektu.

W tym roku projekt prowadzony jest przez konsorcjum 10 europejskich organizacji zajmujących się tańcem i sztukami performatywnymi: Skånes Dansteater (Szwecja), Holland Dance Festival (Holandia), Onassis Stegi (Grecja), Oriente Occidente (Włochy), Kampnagel – Internationales Zentrum für schönere Künste (Niemcy), CODA Oslo International Dance Festival (Norwegia), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Polska), Project Arts Centre (Irlandia), Mercat de les Flors (Hiszpania) i Culturgest – Fundação CGD (Portugalia).

O British Council:

British Council jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Budujemy połączenia, zrozumienie i zaufanie między osobami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i krajach na całym świecie. Działamy w dziedzinach sztuki, kultury, edukacji i nauczania języka angielskiego.

Pracujemy z ludźmi w ponad 200 krajach i terytoriach, a stacjonarnie znajdujemy się w ponad 100 krajach. W latach 2021-2022 dotarliśmy do 650 milionów ludzi.

Źródło: perspektywy.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies