BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dwie czerwone tabliczki na ścianie budynku: Prezydent Miasta Lublin. Urząd Miasta Lublin

Nabór Członków Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Miasta Lublin mogą zgłosić po 1 kandydacie na członka Rady.

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę organizacji lub fundacji zgłaszającej, adres jej siedziby,
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszanej,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenia należy składać:

W terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 23, pokój 110; 20 – 068 Lublin, z dopiskiem ”Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin”.

Prezydent Miasta Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies