BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plac Litewski nocą - widok z góry

Miasto Lublin pozyskało kolejne środki na wsparcie lubelskich placówek rehabilitacyjnych

Miasto pozyskało kolejne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie funkcjonujących w Lublinie placówek rehabilitacyjnych.

Pomoc finansowa w wysokości ponad 450 tys. zł trafi do trzech lubelskich podmiotów. Pozwoli to na zakup środków transportu przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością oraz poprawę infrastruktury w wybranych warsztatach.

– Miasto po raz kolejny pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie podmiotów, które prowadzą w Lublinie warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki rehabilitacyjne. Fundusze te będą przeznaczone na zakup środków transportu oraz przeprowadzenie remontów i modernizacji w warsztatach terapii zajęciowej. Dbałość o dobre warunki rehabilitacji jej uczestniczek i uczestników oraz o warunki pracy dla zatrudnionych w placówkach lubelskich specjalistek i specjalistów to ważny element polityki społecznej Miasta – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Dzięki uzyskaniu środków z PFRON poprawią się warunki techniczne budynków, w których prowadzona jest terapia zajęciowa uczestniczek i uczestników, ale także warunki pracy zatrudnionych w warsztatach terapeutek i terapeutów. Wsparcie finansowe pozwoli na modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół przy ul. Radzyńskiej 3 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Teatroterapia Lubelska przy ul. Jastrzębiej 3. W pierwszej placówce zaplanowano wymianę wykładziny PCV na wykładzinę o zwiększonej przyczepności i ścieralności, a także zakup elementów wyposażenia ułatwiających rehabilitację uczestników: pieca do wypalania ceramiki i wyrobów z gliny oraz zmywarko-wyparzarki. Z kolei w drugim z wymienionych warsztatów przewidziano adaptację pomieszczeń przy ul. Jastrzębiej na potrzeby pracowni dźwiękowej i filmu, pracowni form użytecznych, gabinetu psychologicznego i wyciszeń oraz „małej kuchni” w pracowni gospodarstwa domowego. Ponadto pozyskane środki pozwolą na zakup środków transportu przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Stowarzyszenia „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół oraz dla Domu Księży Emerytów Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie, co zwiększy możliwości rehabilitacji mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Środki w wysokości 454 tys. zł przyznane są w ramach realizowanego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W latach 2019-2024 pozyskana przez Miasto w tym zakresie pomoc finansowa wyniesie łącznie blisko 2,25 mln zł.

Źródło: lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies