BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
II lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych – wykorzystaną szansą

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, których VI edycja odbyła się dnia 4. XII. 2018 r. w hali wystawienniczej Targów Lublin S.A., to impreza otwierająca nie tylko przed osobami niepełnosprawnymi wielorakie szanse. Na co liczyć może widz – uczestnik tego wydarzenia?

W gąszczu ok. 80 stoisk zgromadziły się punkty wystawiennicze wszystkich niemal ważniejszych instytucji świadczących na terenie województwa szeroko pojęte usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością, reprezentujących te osoby, lub występujących wobec Nich z atrakcyjnymi propozycjami. Każde z prezentujących ofertę stoisk zaadresowało owe propozycje wobec innej kategorii osób.

Osoby niewidome lub słabo widzące mogły m.in. spotkać się z wyczerpującą informacją na temat działań, jakie na rzecz Ich środowiska podejmuje funkcjonujące przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. Doraźnie – każdy z zainteresowanych otrzymać mógł bezpłatnie podręcznik w języku Breille’a do języka angielskiego oraz w tymże języku opracowany plan budynku Collegium Norwidianum KUL. Mógł zapoznać się z grafiką dotykową Bramy Krakowskiej oraz dowiedzieć się, jakie długofalowe działania na rzecz osób niewidomych podejmuje placówka.

Jak wskazuje sama nazwa – KULCAN nie zawęża swojej działalności do służby jednej tylko kategorii beneficjentów. W rozdawanym tutaj informatorze przeczytać można, iż w jego dorobku znajdują się m.in. „warsztaty dla uczniów szkół podstawowych przybliżające wyzwania stojące przed uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności i możliwe rozwiązania”.

Osoby pragnące uzyskać sprzymierzeńca w działaniach zmierzających do ograniczenia skutków Ich niepełnosprawności zainteresować mogła oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tutaj na duży popyt natrafiały zwłaszcza formularze wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych. Niezależnie od powyższego obecność stoiska MOPR przyczyniała się do zmniejszenia możliwej bariery informacyjnej: każdy zainteresowany mógł zasięgnąć informacji na temat istniejących w Lublinie sekcji i filii tej instytucji oraz dostępnych w zakresie pomocy środowiskowej alternatyw.

Pomocy w rozeznaniu możliwości otrzymania wielorakiego wsparcia można się było spodziewać także przy stoliku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedstawiciele PFRON nie tylko cierpliwie wyjaśniali szczegóły procedur związanych z uzyskaniem dofinansowania, ale udostępniali bezpłatnie m.in. wydany wspólnie przez PFRON i ZUS w 2018 r. Informator dla osób z niepełnosprawnością.

Kobieta siedzi przy stole z broszurami i ulotkami. Kobieta uśmiecha się do zdjęcia. Na stole stoi tabliczka z napisem “LFOON”

Przy stoliku Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – organizacji poniekąd (z tytułu reprezentowania wielu instytucji) uprzywilejowanej można było nawiązać kontakt z Agencją Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych (LFOON-SW) . Można też było zapoznać się w podstawowym zakresie z wiedzą na temat wszystkich reprezentowanych w płaszczyźnie Forum instytucji. Temu m.in. celowi służyło rozpowszechnianie Poradnika Teleadresowego dla Środowisk Osób Niepełnosprawnych woj. Lubelskiego (Lublin 2016. LFOON-SW).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też kolportowane nieodpłatnie przy tymże stoisku opracowania takie jak: Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. Zbiór praktycznych wskazówek (Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych 2015 r.), czy Dialog społeczny w ochronie zdrowia. Poradnik dla organizacji pacjentów.

Doniosłe praktyczne znaczenie posiadały informacje udzielane przy stoliku Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych. Tutaj właśnie można było nabyć wiedzę w przedmiocie współfinansowanych ze środków unijnych szkoleń. Szeroki wachlarz tych szkoleń (od zawodowych po IT, kadry i płace, pracownik biurowy), ich bezpłatny charakter (+ stypendium stażowe w wysokości 8,54 zł za 1 h), charakterystyczna ścieżka ich organizacji (od diagnozy indywidualnych potrzeb, przez szkolenia grupowe w zakresie miękkich kompetencji społecznych aż po szkolenie właściwe, staż i zaproponowaną przez pośrednika pracy formę zatrudnienia) – wszystko to budzi Nadzieję na upodmiotowienie osób niepełnosprawnych w zakresie perspektyw rozwoju zawodowego.

Przy stoisku Miejskiego Urzędu Pracy kilkadziesiąt osób uzyskało informację na temat wymagań pracodawców, w kwestiach wynikających z rozterek dotyczących kłopotów na rynku pracy itp.

To oczywiście jedynie przykładowa lista stoisk i … płynących z odwiedzenia LTAON korzyści.

Stół zastawiony rękodziełami i wyrobami manualnymi. Na stole są ozdobne wazony, figurki, zakładki, choinki.

Nie napisałem jeszcze o innym obliczu Targów: barwnej, radosnej i również budzącej Nadzieję imprezie o charakterze artystycznym i poniekąd handlowym. Ten ostatni z jej wymiarów wiąże się z faktem prezentowania i oferowania możliwości zakupu pięknych, estetycznie wykonanych i nadających się do praktycznego wykorzystania produktów pracy osób z niepełnosprawnością. Nie wszystkie zresztą z tych produktów podlegały sprzedaży – tak np. przedstawiciele Przedszkola Specjalnego Nr 11 częstowali wszystkich pierniczkami wykonanymi przez najmłodszych. Wymienienie zaś wszystkich atrakcyjnych, oferowanych do sprzedaży produktów przerasta możliwości niżej podpisanego. Można więc było zakupić: choinki, stroiki bożonarodzeniowe, szkatułki, ozdoby, obrazy, grafiki, przedmioty o wielorakim innym przeznaczeniu a nawet książki.

Zanim skieruję słowo zachęty do uczestniczenia w przyszłorocznej, VII-ej już edycji organizowanych przez Biuro ds Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin LTAON, jeszcze słów kilka na temat oprawy – m.in. artystycznej – imprezy. Poza salą wystawienniczą – poniekąd w kuluarach Targów – można było obejrzeć Wystawę fotografii, malarstwa i rękodzieła autorstwa beneficjentów ŚDS „ABSOLWENT”, uczniów i nauczycieli tej, funkcjonującej przy SOSW Nr 1 w Lublinie placówki. Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1 zaś – w ramach wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie do aktywnego i twórczego życia – przygotowało pokaz warsztatów tworzenia pierników, kartek i stroików świątecznych.

Ludzie trzymający w dłoniach dużą w kształcie koła chustę animacyjną. Chusta ta jest kolorowa. Ludzie są w jakiejś dużej sali.

Wielu wzruszeń dostarczyły też widzom występy uczestniczących w Przeglądzie Małych Form Teatralnych grup – m.in. przedstawicielstw artystycznych sześciu lubelskich szkół. Wykonywane piosenki, prezentowane spektakle budziły zachwyt nie tylko gromadzących się na parterze budynku widzów – zyskiwały też publiczność w pragnących zapoznać się z tą artystyczną częścią imprezy przedstawicielach stoisk wystawienniczych. Szczegóły dotyczące tych występów zawiera prezentowana na łamach naszego portalu relacja z 6. XII. Autorstwa Magdaleny Zawadzkiej.

Warto jest uczestniczyć w imprezie takiej, jak cyklicznie przeprowadzane w naszym mieście Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Nie tylko ze względu na możliwą – indywidualnie odczuwaną – korzyść. Targi bowiem to również niepowtarzalna szansa zaprezentowania swojej aktywności, zaprzeczenia rzekomym barierom oddzielającym świat osób pełno- i niepełnosprawnych. To szansa nawiązania relacji, spotkania się z innymi i uzyskania na tej drodze jakże potrzebnego nam wsparcia.

Zatem: Do zobaczenia za rok!

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies