BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Flaga i godło Polski

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia/kontynuacji udziału w projekcie „Wsparcie Terapeutyczne” / z tłum. PJM

Przedłużający się okres pandemii i trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą ma niekorzystny obciążający wpływ na kondycję i zdrowie psychiczne nas wszystkich.

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na potrzebę wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów kontynuujemy projekt „Wsparcie terapeutyczne”.

Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami /młodzież, osoby dorosłe /  z terenu województwa lubelskiego  mogą skorzystać z bezpłatnego indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Osoby niesłyszące/Głuche mogą korzystać ze wsparcia w obecności tłumacza języka migowego.

Grupa docelowa projektu:

  • osoby z niepełnosprawnościami – dorośli, młodzież w tym niesłyszący i słabosłyszący
  • osoby z najbliższego otoczenia – rodzice  i opiekunowie

Formy wsparcia:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne
  • pośrednictwo tłumacza języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Projekt z uwagi na niepewną sytuację epidemiologiczną zakłada również możliwość przeprowadzenie wsparcia w formie zdalnej – online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Cel projektu:

Zapewnienie oraz kontynuowanie wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzicom i opiekunom.

Wsparcie powinno wpłynąć na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami, poprawę relacji między osobami z niepełnosprawnościami  a ich otoczeniem, zapobiegać konfliktom oraz pomóc opiekunom w realizowaniu codziennych zadań związanych z opieką nad osobą z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do wzięcia/kontynuacji udziału w projekcie oraz przekazywanie tej informacji osobom zainteresowanym.

Kontakt  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem telefonu 81 533 10 22 lub drogą mailową lfoon.lublin@gmail.com

Wideotłumaczenie na język migowy Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Termin realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.12.2022

Plakat informacyjny. W nagłówku flaga i godło Polski. Poniżej tekst: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie Terapeutyczne. Dofinansowanie 119 400 zł. Całkowita wartość 119 400 zł
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies