BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z znakiem: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Lubelska psychiatria w ogólnopolskiej czołówce

Dnia 29. XI. 2011 roku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Lublinie oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego podpisały porozumienie o współpracy. Rezultatem porozumienia będzie ścisła współpraca oddziału stacjonarnego i poradni zdrowia psychicznego ze strony SPSK Nr 1 oraz oddziału dziennego i zespołu leczenia środowiskowego ze strony LSOZP w ramach nowo powstałego Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie.

Czym jest Centrum Zdrowia Psychicznego?

Jest to lokalna struktura terapeutyczna, której powołanie wynika z założeń Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego wprowadzonego postanowieniem nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 28.XII.2010 r. Dzięki współpracy czterech zespołów terapeutycznych (oddział dzienny i stacjonarny, poradnia zdrowia psychicznego i placówka leczenia środowiskowego) CZP zagwarantuje osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowość i ciągłość opieki. Osobom tym proponowana będzie ta forma leczenia i rehabilitacji, która wynikać będzie ze specyficznych wymogów ich aktualnego stanu zdrowia. Dzięki sprawnemu przepływowi pacjentów między poszczególnymi zespołami terapeutycznymi, osoby nie wymagające np. całodobowej hospitalizacji korzystać będą z placówki dziennego pobytu, nie tracąc przy tym ciągłości opieki specjalistycznej. Podobnie zespół leczenia środowiskowego może stać się w indywidualnym przypadku alternatywą innych form leczenia (np. pobytu na oddziale dziennym), gwarantując osobom potrzebującym opieki wizyty domowe lekarza psychiatry, pielęgniarki, psychologa, czy terapeuty środowiskowego.

Należy mieć nadzieję, iż w ślad za gwarancjami adekwatnej opieki medycznej iść będzie pełna dostępność wszystkich zespołów terapeutycznych, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób chorujących psychicznie. Stabilność podstaw instytucjonalnych opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi to podstawowy warunek upodmiotowienia tych ostatnich, wprzęgnięcia tkwiących w nich potencjałów w służbę dobra wspólnego lokalnej społeczności.

Dodać należy, iż nowo powołane Centrum jest prawdopodobnie pierwszą tego rodzaju strukturą w Polsce. Jego specyfiką jest fuzja funkcjonalna czterech zespołów dokonana jako rezultat partnerstwa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz podmiotu pozarządowego, jakim jest LSOZP.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies