BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Krakowska sesja Akademii Liderów Cogito

W dniach 15-17. III. 2019 r. reprezentanci Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY wzięli udział w krakowskich obradach Akademii Liderów Cogito.

Sesja tej ogólnopolskiej reprezentacji osób po kryzysie psychicznym poświęcona była wypracowaniu propozycji odnoszących się do przyszłych standardów funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego. Już dziś wyrazić wypada satysfakcję, iż po skonfrontowaniu owoców tej pracy z propozycjami środowisk profesjonalistów opieki psychiatrycznej – standardy CZP uwzględniać będą głos naszego środowiska. Ostateczne decyzje zależeć będą od Ministerstwa Zdrowia.

Ważnym dla obradujących punktem odniesienia był zbliżający się – zaplanowany na 3. VI. 2019 r. – II Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Jakkolwiek nie znamy jeszcze jego programu, już dziś wiadomo, że oprócz jednej sesji plenarnej czas obrad Kongresu wypełnią 3 sesje satelitarne poświęcone: – zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży; – profilaktyce zdrowia psychicznego; – związanej ze zdrowiem psychicznym problematyce społecznej. … I właśnie zdrowie psychiczne jako takie oraz jego profilaktyka znaleźć się mają w centrum zainteresowania prelegentów i wszystkich uczestników Kongresu. Osoby zainteresowane tematem Kongresu zachęcamy do śledzenia strony internetowej https://www.kongreszp.org.pl.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies