BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Program konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne, Warszawa 19.10.2023 r.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu, wrześniu oraz październiku bieżącego roku.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu pt. “Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie wieńczące konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, zatytułowane „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce– dalsze wyzwania”, będzie okazją do podsumowania dotychczasowych prac, zaprezentowania wniosków z odbytych już konsultacji społecznych, a także będzie polem do dyskusji na temat kierunków przyszłych działań.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 19 października 2023 w godz. 10:00 – 15:00.  

Zapisy

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne 19.10.2023

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca wydarzenia.  

Jednocześnie bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o rekrutacji na wydarzenie wśród osób z niepełnosprawnościami. 

Program

10.00 – 10.15 – Przywitanie gości
10.15 – 11.30 – Wystąpienia prelegentów:

  • 2012 – 2023 – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce co jeszcze jest do zrobienia?
  • Sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce
  • Wdrażanie Konwencji -trendy w Europie
  • Prace nad projektem Ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

11.30 – 12.00 – Przerwa
12.00 – 14.30 – Warsztaty – 3 warsztatowe bloki tematyczne do wyboru prowadzone równolegle

  • 12.00 – 13.00 – Prezentacja propozycji przez Ekspertów
  • 13.00 – 14.00 – Dyskusja w grupach
  • 14.00 – 14.30 – Podsumowanie pracy w grupach
  1. Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji -wybrane propozycje zmian w prawie
  2. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – nowe elementy systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami
  3. Zdrowie, zatrudnienie, dostępność -rozbudowa mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

14.30 – 15.00 – Podsumowanie konferencji

Dodatkowe informacje

Informacja o konferencji na stronie internetowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego: „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Agnieszka Bryndza-Stabro
Specjalista ds. PR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Świętokrzyska 14
30-015 Kraków
http://www.firr.org.pl
E-mail: biuro@firr.org.pl
Tel.: (+48) 12 444 73 49
Tel. kom.: (+48) 663 603 408

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies