BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący konkurs

Konkurs „Zabytek zadbany” to także zabytek dostępny!

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił kolejną edycję konkursu „Zabytek zadbany”, realizowanego od 2011 r. W tym roku obowiązuje nowy regulamin konkursu, w którym wprowadzono kategorię ”Zabytek dostępny”!

Jest ona dedykowana pracom konserwatorskim przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest promowanie opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów badań, konserwacji, adaptacji, utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

W konkursie ocenie podlega poziom i zakres badań konserwatorskich, program prac konserwatorskich, forma i poziom wykonanych prac, zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej, stan obiektu po działaniach konserwatorskich, adaptacyjnych lub innych.

Kategorie konkursowe:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Zabytek dostępny;
G. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Przyjmowanie dokumentów, zgodnie z Regulaminem konkursu, trwa obecnie i zostanie zakończone do 14 lutego 2024 roku. Ważne jest, aby dokumenty zostały nadane pocztą tradycyjną, ponieważ termin decyduje data stempla pocztowego.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Oceny zgłoszeń będą dokonywane przez jury konkursowe, które zostanie powołane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz procedura oceny zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany.

Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne pod adresem e-mail: jpiotrowska@nid.pl oraz numerem telefonu: 89 521 26 87.

Laureaci oraz wyróżnieni informowani są pisemnie o wynikach Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: kultura.gov.pl i nid.pl.

Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

„Zabytek Zadbany” to konkurs o wieloletniej tradycji, już od 1975 r. promuje właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają systematycznie na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Na przestrzeni ostatnich 13 edycji konkursu, zrealizowanych przez NID, zostało nagrodzonych 260 zabytków.

Gorąco zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do nadsyłania zgłoszeń do nowej kategorii Zabytek Dostępny!

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies