BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs „Możemy więcej” – decyzja o udzieleniu dofinansowania

Zarząd PFRON podjął decyzję dotyczącą udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań "Możemy więcej" (nr 1/2023).

Łącznie dofinansowano 635 projektów na kwotę 769 437 155,06 zł, z czego 426 819 141,38 zł zostanie przeznaczone na realizację w 2024 roku. W ciągu całego okresu realizacji planuje się wsparcie dla 144 109 osób niepełnosprawnych, w tym 34 743 dzieci i młodzieży.

Środki finansowe zostały zabezpieczone na etap odwołań od oceny merytorycznej.

Lista lubelskich organizacji, które otrzymają dofinansowanie na projekty dotyczące:

wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy

 1. Spółdzielnia Socjalna “Simpuls” w Lublinie:

  • Projekt: “Z nową energią
  • Kwota dofinansowania: 603 306,00 zł
 2. Fundacja Heros, Lublin:

  • Projekt: “Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych II!
  • Wartość całkowita projektu: 13 043 776,60 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 3 983 496,60 zł
   • 2025: 4 327 340,00 zł
   • 2026: 4 732 940,00 zł
  • Projekt: “Kurs na niezależność II
  • Wartość całkowita projektu: 9 568 472,10 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 2 911 832,10 zł
   • 2025: 3 179 480,00 zł
   • 2026: 3 477 160,00 zł
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich ETOS (siedziba w Niemcach):

  • Projekt: “Mój pomysł na siebie
  • Kwota dofinansowania: 468 317,60 zł
 4. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń” w Lublinie:

  • Projekt: “Aktywni na rynku pracy – II edycja
  • Wartość całkowita projektu: 2 462 880,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 785 468,25 zł
   • 2025: 821 918,25 zł
   • 2026: 855 493,50 zł
  • Projekt: “Wybierz akTYwność!
  • Kwota dofinansowania: 820 960,00 zł
 5. Fundacja Europejska Akademia Samorządowa w Lublinie:

  • Projekt: “Krok do przodu
  • Kwota dofinansowania: 468 317,60 zł
 6. Fundacja Fuga Mundi Lublin:
  • Projekt: “Razem możemy więcej!
  • Wartość całkowita projektu: 8 434 271,40 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 2 699 328,20 zł
   • 2025: 2 824 577,20 zł
   • 2026: 2 910 366,00 zł
  • Projekt: “Kariera bez granic
  • Wartość całkowita projektu: 9 907 709,70 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 3 195 357,60 zł
   • 2025: 3 306 024,10 zł
   • 2026: 3 406 328,00 zł
 7. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin:

  • Projekt: “Szansa na zmiany
  • Kwota dofinansowania: 271 469,90 zł
 8. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, Lublin:

  • Projekt: “Inkubator aktywności zawodowej
  • Wartość całkowita projektu: 2 649 549,84 zł
   • 2024: 885 670,38 zł
   • 2025: 881 939,73 zł
   • 2026: 881 939,73 zł
  • Projekt: “Twój sukces zawodowy
  • Wartość całkowita projektu: 3 061 221,90 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 1 020 277,50 zł
   • 2025: 1 020 472,20 zł
   • 2026: 1 020 472,20 zł
 9. Stowarzyszenie Synergia, Lublin:

  • Projekt: “Akademia Aktywności Zawodowej III
  • Wartość całkowita projektu: 4 221 887,40 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 1 407 295,80 zł
   • 2025: 1 407 295,80 zł
   • 2026: 1 407 295,80 zł
 10. FUNDACJA POSTSCRIPTUM, Lublin:

  • Projekt: “Spektrum Aktywności Zawodowej
  • Kwota dofinansowania: 452 312,40 zł
 11. Fundacja FLOW, Lublin:

  • Projekt: “Aktywni na 6 z plusem
  • Kwota dofinansowania: 292 824,00 zł
 12. FUNDACJA INTEGRON PLUS, Lublin:

  • Projekt: “Samodzielni bez barier
  • Wartość całkowita projektu: 2 358 720,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 786 240,00 zł
   • 2025: 786 240,00 zł
   • 2026: 786 240,00 zł
 13. Fundacja PROSPERITA, Wilczopole:

  • Projekt: “ZINTEGROWANI I AKTYWNI
  • Kwota dofinansowania: 83 300,00 zł
 14. Fundacja “Zielony Słoń”, Lublin:

  • Projekt: “(Od)Ważni na rynku pracy!
  • Kwota dofinansowania: 342 400,00 za

zwiększania samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń”, Muratyn:

  • Projekt: “Mieszkanie treningowe
  • Kwota dofinansowania: 219 000,00 zł
 2. Stowarzyszenie W Dobrej Wierze, Wolica Brzozowa:
  • Projekt: “Mieszkanie Treningowe – drogą ku samodzielności V
  • Kwota dofinansowania: 211 729,00 zł
 3. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Lublin:
  • Projekt: “Punkt Informacji dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wartość całkowita projektu: 273 870,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 91 290,00 zł
   • 2025: 91 290,00 zł
   • 2026: 91 290,00 zł
 4. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Lublin:
  • Projekt: “DOROŚLI – ODWAŻNI i BEZPIECZNI
  • Wartość całkowita projektu: 426 190,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2025
   • 2024: 203 620,00 zł
   • 2025: 222 570,00 zł
 5. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin:
  • Projekt: “Ośrodek Integracji Społecznej III
  • Kwota dofinansowania: 344 288,00 zł
 6. Fundacja Heros Lublin:
  • Projekt: “Droga do samodzielności III
  • Wartość całkowita projektu: 3 799 540,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 1 164 630,00 zł
   • 2025: 1 269 140,00 zł
   • 2026: 1 365 770,00 zł
 7. Fundacja “Stella” im. Agaty Orłowskiej, Lubartów:
  • Projekt: “Dzielny Samodzielny
  • Wartość całkowita projektu: 17 072 139,09 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 5 478 868,77 zł
   • 2025: 5 711 641,76 zł
   • 2026: 5 881 628,56 zł
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Poniatowa:
  • Projekt: “Usprawnianie psychoruchowe osób z niepełnosprawnością
  • Wartość całkowita projektu: 9 024 674,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 2 737 840,00 zł
   • 2025: 3 009 960,00 zł
   • 2026: 3 276 874,00 zł
 9. FUNDACJA INTEGRON PLUS, Lublin:
  • Projekt: “Aktywni=Niezależni
  • Wartość całkowita projektu: 1 682 410,50 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 560 803,50 zł
   • 2025: 560 803,50 zł
   • 2026: 560 803,50

zwiększania samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”

 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski:
  • Projekt: “Pomocne dłonie PFRON – 2024
  • Kwota dofinansowania: 547 713,96 zł
 2. LIDER: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, PARTNERZY: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie:
  • Projekt: “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 
  • Kwota dofinansowania: 10 194 672,00  zł
 3. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Zamość:
  • Projekt: “Aktywni i samodzielni – kontynuacja!” 
  • Kwota dofinansowania: 372 760,00 zł
 4. Fundacja Fuga Mundi, Lublin:
  • Projekt: “Asystent Osoby z Niepełnosprawnością
  • Kwota dofinansowania: 737 160,00 zł
 5. “SUITA” Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych, Lublin:
  • Projekt: “Na falach życia ku swoim marzeniom – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – druga edycja
  • Kwota dofinansowania: 520 632,00 zł
 6. Fundacja Szlachetne Zdrowie, Lublin:
  • Projekt: “Asystent Osoby z Niepełnosprawnością
  • Kwota dofinansowania: 387 360,00 zł
 7. Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa ,, Ukryty Skarb”, Lublin:
  • Projekt: “Otworzyć przed nimi świat
  • Kwota dofinansowania: 371 400,00 zł
 8. FUNDACJA POSTSCRIPTUM, Lublin:
  • Projekt: “Akademia Integracji Społecznej II
  • Kwota dofinansowania: 414 288,00 zł
 9. Fundacja ZEW, Krasnystaw:
  • Projekt: “Osoby ze Sprawczością
  • Kwota dofinansowania:455 532,00 zł
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu:
  • Projekt: “CAN –droga do aktywności i niezależności
  • Kwota dofinansowania: 942 217,32 zł
 11. Fundacja 5 pora roku, Żyrzyn:
  • Projekt: “To jest nasz czas!
  • Kwota dofinansowania: 196 146,00 zł
 12. Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”, Lublin:
  • Projekt: “Zainwestuj w siebie!
  • Kwota dofinansowania: 456 251,20 zł
  • Projekt: “Postaw na rozwój
  • Kwota dofinansowania: 410 555,20 zł
 13. Fundacja “Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Jeziernia:
  • Projekt: “Kompleksowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami
  • Kwota dofinansowania: 246 500,00 zł

zwiększania samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”

 1. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin:
  • Projekt: “Aktywni i samodzielni 2024
  • Kwota dofinansowania: 412 588,00 zł
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski:
  • Projekt: “Sport amatorski drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami
  • Wartość całkowita projektu: 501 120,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 158 381,08 zł
   • 2025: 164 561,03 zł
   • 2026: 178 177,89 za

wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

 1. Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice Pierwsze:
  • Projekt: “XXXIV Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku
  • Kwota dofinansowania: 196 589,00 zł
 2. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”, Lublin:
  • Projekt: “Niepełnosprawni nie znaczy nie sprawni 2024
  • Kwota dofinansowania: 160 076,00 zł
 3. Kolarski Klub Tandemowy HETMAN, Lublin:
  • Projekt: “Integracja sportowa XXVII Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym
  • Kwota dofinansowania: 198 800,00 zł
  • Projekt: “Integracja sportowo-turystyczna – Rajd Tandemowy po Polsce Lato – Jesień 2024
  • Kwota dofinansowania: 28 560,00 zł
 4. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”, Krężnica Jara:
  • Projekt: “VI Tandemowy Triatlon
  • Kwota dofinansowania: 68 460,00 zł
  • Projekt: “Zlot Sportowy
  • Kwota dofinansowania: 55 830,00 zł
 5. LIDER: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, PARTNER: Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Białej Podlaskiej:
  • Projekt: “Warsztaty kulturalne. Twórcza i turystyczna aktywność osób niepełnosprawnych
  • Kwota dofinansowania: 214 200,00 zł
 6. Fundacja Prestissimo, Lublin:
  • Projekt: “Nasz świat jest piękny
  • Kwota dofinansowania: 35 690,00 zł
 7. Klub Sportowy Głuchych – Hetman, Łuków:
  • Projekt: “Turniej Niesłyszących w Warcabach
  • Kwota dofinansowania: 40 800,00 zł
 8. LIDER: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu; PARTNERZY: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński; Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie:
  • Projekt: “WARSZTATY KULTURALNE 2024
  • Kwota dofinansowania: 326 400,00 zł

zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

 1. Fundacja “Świat według Ludwika Braille’a”, Lublin:
  • Projekt: “Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt
  • Wartość całkowita projektu: 1 281 882,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 427 294,00 zł
   • 2025: 427 294,00 zł
   • 2026: 427 294,00 zł
  • Projekt: “O gotowaniu bez wzroku słów kilka. Wskazówki nie tylko dla początkujących kucharzy – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Kwota dofinansowania: 123 976,00 zł
 2. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Lublin:
  • Projekt: “ABC osoby z niepełnosprawnościami
  • Wartość całkowita projektu: 103 500,00 zł
  • Okres realizacji: 2024-2026
   • 2024: 34 500,00 zł
   • 2025: 34 500,00 zł
   • 2026: 34 500,00 zł

poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

 1. FUNDACJA POSTSCRIPTUM, Lublin:
  • Projekt: “Akademia Wolontariusza OzN
  • Kwota dofinansowania: 288 160,00 zł
 2. Fundacja “Stella” im. Agaty Orłowskiej, Lubartów:
  • Projekt: “Świat Motylków
  • Kwota dofinansowania: 287 100,00 zł

Źródło: pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies