BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Stowarzyszenia Mówić bez słów

Konferencja pt.: “MÓWISZ?!, MÓWIĘ! – DOBRE PRAKTYKI”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej jest organizatorem konferencji pt.: "MÓWISZ?!, MÓWIĘ! - DOBRE PRAKTYKI", która odbędzie się dnia 30 października o godzinie 10:00.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy i doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się. Kształtowanie prospołecznych postaw związanych z rozumieniem i wrażliwością społeczną na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Pedagogizacja środowisk działających na rzecz osób z trudnościami w komunikacji.

Odbiorcami przedsięwzięcia są wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie wychowawczym dziecka z trudnościami w komunikowaniu się: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni pracujący w klasach integracyjnych, nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

Konferencja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej al. Jana Pawła II 95a.

Prelegenci to osoby na co dzień zajmujący się AAC oraz użytkownicy komunikacji alternatywnej. Będzie można zobaczyć pomoce i sprzęt do wymagającej i alternatywnej komunikacji (AAC).

Program Konferencji “MÓWISZ?! MOWIĘ! – DOBRE PRAKTYKI”

organizowanej w dniu 30.10.2015 r.
pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”

  • 10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji przez Panią Elżbietę Juszka – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej,
  • 10:10 – 10:30 Wykład wideo – dr Magdalena Grycman – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
  • 10:30 – 11:00 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u dzieci z zaburzonym rozwojem – mgr Barbara Tomala-Chudzik – pedagog specjalny, logopeda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie,
  • 11:00 – 11:30 PECS w ujęciu praktycznym – mgr Gabriela Pietras – nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista w zakresie AAC ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach,
  • 11:30 – 12:00 AAC w teorii i praktyce – mgr Iwona Lis – nauczyciel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zamościu,
  • 12:00 – 12:20 MÓWik – polski program do komunikacji za pomocą tabletu,
  • 12:20 – 13:20 Moja droga edukacji – komunikacja alternatywna i wspierająca – Michał Wożniak – użytkownik AAC. Tester stron internetowych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Analityk w Randstad Polska, członek ISAAC, wiceprezes Stowarzyszenia „Mówić bez słów’’. Prelegent wielu konferencji z zakresu komunikacji alternatywnej,
  • 13:20 – 14:00 – Dyskusja, czas na pytania
  • 14:00 Podsumowanie dyskusji i zamkniecie Konferencji – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej Pani Elżbieta Juszka

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies