BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ciemnoniebieska grafika z białym tekstem: Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych. Konferencja Naukowa: Warszawa/online

Konferencja naukowa – Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych – Warszawa/online

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych” która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2023 r.

Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy personel medyczny, specjalistów z obszaru zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych, nauk podstawowych oraz studentów kierunków medycznych, stowarzyszenia pacjenckie i gości indywidulanych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w obszarze badań klinicznych.

Celem konferencji będzie zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej. Omówienie kierunków innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe oraz przedstawicieli administracji publicznej. 

Tematem dyskusji będą nowe strategie i wyzwania jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych. Webinary zagraniczne będą transmitowane w j. angielskim.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie obecności pacjenta, współtwórcy całego procesu badania klinicznego, z udziałem stowarzyszeń pacjenckich – partnerów panelu. Ta część konferencji została zaplanowana w module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.

Spotkanie stacjonarne odbędzie się w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie, oraz on-line, po zalogowaniu na stronie konferencji.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w naszym wydarzeniu.

Link do agendy wydarzenia: innowacjewbadaniach.medius.com.pl

Link do rejestracji na Konferencję: innowacjewbadaniach.medius.com.pl/index.php/rejestracja

Program II Dnia Konferencji (7 listopada 2023) – Dla Pacjentów

9:00-9:15 Otwarcie konferencji – dr hab. n. med. A. Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Kierownik Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR,

9:15-10:00 Sesja VIP

Podmiotowa obecność pacjenta w badaniach klinicznych.

  • Jakie są kluczowe kierunki zmian w zakresie komunikacji, edukacji i organizacji procesu badania klinicznego?
  • Nowe innowacje dotyczące rekrutacji pacjentów do badania klinicznego, dostępność badania.
  • Na czym polega budowanie partnerstwa między badaczami a pacjentami?

Prowadzący:
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor NIGRiR,

Uczestnicy:

  • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,
    Magdalena Margasińska-Brach, Członek Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy ABM, TFS HealthScience,
  • Urszula Jaworska, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Fundacja Urszuli Jaworskiej,
  • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR, Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii,
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii NIGRiR, Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii,
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, Rektor UM MSC,

10:00-10:15 Przerwa kawowa

Sesja panelowa – część I (moderator: A. Paradowska-Gorycka / Dyrektor, NIGRiR)

10:15-10:35 Tworzenie wartości opartej o kulturę skoncentrowaną na pacjencie w organizacji – Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, dr n. med. Elżbieta Bylina, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM,

10:35-10:55 Nowe innowacje w planowaniu i realizacji rekrutacji pacjentów do badania klinicznego – dr. n. med. Piotr Sawicki, Koordynator grupy roboczej ds. Ośrodków Badań Klinicznych przy GCPpl,

10:55-11:15 Optymalizacja rekrutacji pacjentów w celu zapewnienia sukcesu badania – dr. n. med. Piotr Sawicki, Koordynator grupy roboczej ds. Ośrodków Badań Klinicznych przy GCPpl,

11:15-11:35 Zasady Funkcjonowania Naczelnej Komisji Bioetycznej – mec. Eunika Książkiewicz, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Zastępca Dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów ABM,

11:35-12:00 Udział pacjentów w Komisji Bioetycznej i znaczenie jego głosu w badaniach klinicznych – Urszula Jaworska, Członek Naczelnej Komisji Bioetycznej, Fundacja Urszuli Jaworskiej,

12:00-13:00 Lunch

Sesja panelowa – część II (Moderator: A. Paradowska-Gorycka, NIGRiR)

13:00-13:25 Decentralizacja badań klinicznych – w jaki sposób pandemia wpłynęła na opiekę nad pacjentem włączonym do badania klinicznego? – Magdalena Margasińska-Brach, Członek Rady Biznesu Polskiej Sieci Badań Klinicznych przy ABM, TFS HealthScience,

13:25-13:40 Komunikacja między Badaczami a Pacjentami – budowanie zaufania – dr hab. n. med. Beata Tarnacka prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji NIGRiR,

13:40-13:55 Rola edukacji w przygotowaniu pacjentów do udziału w badaniach klinicznych – Urszula Imiełowska, Specjalista ds. badań klinicznych ABM,

Sesja dyskusyjna – część III (moderator: A. Paradowska-Gorycka, NIGRiR)

13:55-14:25 Dyskusja

14:25 Zakończenie II dnia Konferencji

Patronat medialny wydarzenia – czasopismo naukowe Reumatologia

Organ Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Najnowszy numer (Open Access) jest dostępny pod linkiem: reu.termedia.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies