BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp WTZ Forum

Konferencja na temat roli WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością

27 kwietnia o godz. 10:00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja na temat roli WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Konferencja jest zorganizowana przez Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Lubelszczyzny. Powstało ono w styczniu tego roku przy Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem tej konferencji jest wypracowanie konkretnych propozycji zmian w prawie aby zwiększyć efektywność Warsztatów Terapii Zajęciowej i ułatwić ich działalność.

Konferencja rozpocznie debatę środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej Lubelszczyzny na temat miejsca WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością. Jak mówi raport końcowy z badania sytuacji WTZ na zlecenie PFRON cyt. “Placówki te, jak dowodzą liczne przykłady, mogą odgrywać jeszcze większą niż dotychczas rolę w systemie wsparcia, w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej. Istnieją ku temu solidne fundamenty, zaangażowanie, a nade wszystko chęć niesienia wsparcia osobom niepełnosprawnym. Liczne są jednak bariery, które dziś obniżają skuteczność działalności tych placówek: Celem spotkania będzie rozpoczęcie dyskusji, na temat wypracowania propozycji zmian w przepisach prawa, dotyczących funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, aby ułatwić ich działalność oraz zwiększyć efektywność prowadzonego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 22 kwietnia 2015 r. na adres email: warsztaty.lubelskie@interia.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 83 378 24 50, 81 511 91 41.

PROGRAM KONFERENCJI

„Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej i ich potencjał w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością”

27.04.2015 – Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, Lublin

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00 Powitanie uczestników Konferencji: Joanna Mucha – poseł na Sejm RP, Piotr Romanowicz – Przewodniczący Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej

10:15 – 10:40 Wprowadzenie: „Charakterystyka działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej” / Teresa Hemik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10:40 – 11:00 “Plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do WTZ” / Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej

11:00 – 11:20 “Rola WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością” / prof. Monika Parchomiuk – Uniwersytet Mani Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 12:00 „Potencjał WTZ”- Wystąpienia gości, m.in.: Joanna Janocha – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; Alicja Jankiewicz – Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki

12:00-12:20 “Działalność WTZ z perspektywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie” – Magdalena Suduł – Rzecznik Prasowy MOPR

12:20-12:40 „Odpowiedź środowiska Warsztatów Terapii Zajęciowej na raport z badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej na zlecenie PFRON” kierownicy WTZ – Forum WTZ

12:40-14:00 Dyskusja panelowa – „Miejsce WTZ w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością” moderator panelu: Joanna Mucha – polska ekonomistka, polityk poseł na Sejm RP; uczestnicy panelu: Władysław Kosiniak-Kamysz, Teresa Hemik, Aleksander Piechnik, dr Anna Bieganowska, Joanna Janocha, Alicja Jankiewicz, Magdalena Suduł, Mariola Ciupa, Marzena Bochenek, Maria Pietrusza-Budzyńska, Maria Lisek-Zięba, Jadwiga Leśniewska, Małgorzata Kudrel, Robert Konstanciuk, Wiesław Podgórski, Piotr Romanowicz, Katarzyna Płoszaj, Maria Sławecka, Sylwester Sławecki, Agnieszka Kmieć, Dominika Mendel. Uczestnictwo do potwierdzenia.

14:00 – 14:15 Pytania od publiczności do panelistów

14:15 Podsumowanie konferencji. Apel z wnioskami i postulatami. Zakończenie konferencji.

Obsługa multimedialna, cateringowa i szatnia – uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies