BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”

W dniu 27 listopada 2018 roku w Hotelu Victoria Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie obchodziło 20 lecie swojej działalności.

Świętowanie jubileuszu poprzedzone zostało otwarciem sympozjum dotyczącego osób z Zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym. W trakcie sympozjum w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana pt. „Genom niepełnosprawności, edukacja, pacjent, technologie”, swoje wykłady zaprezentowali m.in:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – „Mechanizmy epigenetyczne w patogenezie zespołu Downa”; mgr Anna Cieplińska, Prezes Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” w Lublinie, Dr Krzysztof M. Ciepliński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Formy i funkcje wsparcia psychospołecznego w działalności Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie”; Prof. dr hab. Agnieszka Żyta, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – „Rodzeństwo osób z zespołem Downa – dylematy i wyzwania”; Prof. dr hab. Remigiusz Kijak, Uniwersytet Warszawski – „Osoby z zespołem Downa w poszukiwaniu dorosłości”.

W dalszej części głos zabrali: Prof. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – „Dojrzałość społeczno-emocjonalna dzieci z zespołem Downa”; Dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie – „Struktura społeczna a jakość życia rodzin z dzieckiem zespołem Downa”.

Po sympozjum odbyło się oficjalne rozpoczęcie świętowania uroczystości XX lecia Stowarzyszenia „Ukryty Skarb”.

Fotogaleria

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies