BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo WTZ w Parczewie.

Jubileusz 15-lecia istnienia WTZ w Parczewie

To tu osoby z niepełnosprawnościami przygotowują się do aktywnego włączenia w życie społeczne, a także do podjęcia pracy zawodowej, zgodnej z ich możliwościami intelektualnymi i predyspozycjami. Mowa o Warsztacie Terapii Zajęciowej w Parczewie, prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej, który świętował niedawno swoje 15-lecie istnienia.

Na starej plebanii

Placówka rozpoczęła swoją działalność 1. grudnia 2005 roku. Mieści się w budynku starej plebanii, który został zaadoptowany i zmodernizowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz wykonano dwa podjazdy, dostosowano łazienki, wyposażono salę rehabilitacyjną, zlikwidowano progi, aby osoby na wózkach mogły swobodnie poruszać się w trakcie zajęć. – Ponieważ wcześniej był to budynek mieszkalny, należało tak dostosować pokoje mieszkalne, aby powstały pracownie i dodatkowe pomieszczenia niezbędne do terapii i rehabilitacji – tłumaczy Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik Warsztatu.

Na zdjęciu znajduje się drewniany budynek starej plebanii zaadaptowany na budynek WTZ w Parczewie. Jest on w klasycznym stylu z rampą dla wózków inwalidzkich.

Dopasowane wsparcie

Do WTZ, w ramach pobytu dziennego, uczęszczają 32 osoby z terenu powiatu parczewskiego, a także jedna osoba z powiatu radzyńskiego, z wieloma rodzajami niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzięki różnego typu zajęciom, organizowanym w sześciu pracowniach (gospodarstwa domowego, poligrafii i reklamy, multimedialnej, artystycznej, krawiecko-hafciarskiej i stolarskiej), uczestnicy przygotowywani są do aktywnego włączenia się w życie społeczne, a także do podjęcia pracy zawodowej, odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom. Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie życia zawodowego i społecznego. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika.

Zaakceptować niepełnosprawność

W opisywanym miejscu rozwijane są zainteresowania i pasje, nawiązują się znajomości oraz tworzą przyjaźnie. Przebywanie w gronie rówieśników sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci na świat, nabywają pewności siebie i z większą łatwością akceptują swoją niepełnosprawność. – Nasi podopieczni mają możliwość, pod kierunkiem terapeutów, poznawać świat, zdobywać nowe umiejętności, uczestniczyć pełniej w życiu społeczności lokalnej. Dzięki terapii prowadzonej w poszczególnych pracowniach powstają piękne prace, które możemy eksponować na różnych wystawach i kiermaszach – podkreśla E. Zielińska-Gomółka.

Kadra na szóstkę

Uczestnicy do Warsztatu są w większości przywożeni, a specjalnie dostosowany bus wykonuje ok. 360 km dziennie. Oprócz terapii na pracowniach, osoby z niepełnosprawnością objęte są wsparciem psychologa oraz rehabilitanta. Do ich dyspozycji jest także pielęgniarka i doradca zawodowy. Aby właściwie realizowany był proces terapii i zaspokojone były potrzeby podopiecznych w placówce, zatrudnionych jest też 6 terapeutów, kierowca, sprzątaczka, księgowa oraz kierownik. Łącznie w Warsztacie pracuje 14 osób.

Projekty i praktyki

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy biorą udział w praktykach zawodowych w różnych zakładach pracy, jak przedszkola, zakłady poligraficzne, kwiaciarnia, czy biblioteka. Oprócz tego uczestniczą w projektach prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie. – Projekty mają na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy, ale także podniesienia samooceny, wiary we własne możliwości, umiejętności interpersonalnych i poznania samego siebie – swoich słabych i mocnych stron. Działania te wiążą się nie tylko ze zdobyciem nowej wiedzy, ale też ze zdobywaniem nowych doświadczeń i uzyskaniem certyfikatu – wylicza E. Zielińska – Gomółka.

Ostatnim projektem, w jakim młodzież z niepełnosprawnością wzięła udział, był projekt realizowany w okresie 1. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie pn. „AKTYWNI-KREATYWNI”. Jego głównym celem był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy. W ramach projektu realizowane były następujące działania: – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu, – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i zawodowe, – treningi z zakresu kompetencji społecznych i osobistych, – zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające dla osób z niepełnosprawnością, – kursy zawodowe ukończone pozyskaniem kwalifikacji zawodowych, – indywidualne pośrednictwo pracy.

Nasi uczestnicy mają też możliwość wizyt studyjnych w Zakładach Aktywności Zawodowej oraz Zakładach Pracy Chronionej, aby móc przekonać się, że osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się zawodowo, a praca może sprawiać przyjemność – mówi E. Zielińska-Gomółka.

Stawiają na integrację

Oprócz działań związanych z realizacją indywidualnych programów rehabilitacji i terapii, podejmowane są inne inicjatywy, integrujące zarówno środowisko osób z niepełnosprawnością, jak i społeczność lokalną. Do takich działań należą organizacja balów charytatywnych, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, czy Plenerowe Spotkania Integracyjne. Organizowane są też liczne mniejsze uroczystości okolicznościowe, jak spotkania opłatkowe, wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Rodziny i inne. Ponadto kwitnie współpraca z różnymi instytucjami z terenu powiatu, dzięki czemu podopieczni mogą uczestniczyć w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach oraz targach pracy.

Prace z duszą

Kilka razy w roku Warsztat organizuje kiermasze, na których sprzedawane są przedmioty wykonane przez naszych podopiecznych. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku placówki oraz pokazania, jak istotna społecznie jest praca z osobami niepełnosprawnymi. Największym powodzeniem cieszą się kiermasze bożonarodzeniowe oraz wielkanocne, organizowane w zaprzyjaźnionych parafiach. – Co roku wystawiane są nasze prace podczas odpustu parafialnego św. Antoniego. Od wielu lat jesteśmy zapraszani na Kiermasz Sztuki Ludowej w Kolembrodach połączony z odpustem parafialnym, który ma miejsce w pierwszą niedzielę lipca oraz Jarmark Holeński, czy Jarmark Jagielloński w Parczewie – opowiada E. Zielińska-Gomółka.

Dla ciała i duszy

Dzięki bardzo dobrej współpracy z parafią, podopieczni Warsztatu mają możliwość uczestniczyć w uroczystościach parafialnych, rekolekcjach, a także skorzystać z sakramentów świętych. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach o charakterze religijnym – byli obecni m.in. podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI na krakowskich Błoniach oraz na zlocie młodzieży w Lednicy. Reprezentacja Warsztatu uczestniczyła też w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. Placówka organizuje kilkudniowe wycieczki i pielgrzymki (Zakopane, Szklarska Poręba, Wilno, Lourdes, Mazury, Praga), jak również jednodniowe wyjazdy np. do kina, teatru, muzeum, gdzie niepełnosprawna młodzież ma okazję zetknięcia się z historią, kulturą i sztuką. W Warsztacie goszczą też różne grupy teatralne, jak również lokalni pisarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci.

Galeria

Elżbieta Zielińska-Gomółka

Anna Nowińska

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies