BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biało - niebieskie tło na którym pisze “Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych”. Obok napisu miniaturki, grafiki przedstawiające osobę na wózku inwalidzkim, osobę z laską, dłonie migające oraz głowę osoby z wyraźnie zaznaczonym mózgiem. Po lewej stronie logo miasta lublin - zielona i czerwona kreska układające się w kształt oka.

IV Edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Czwarta edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych za nami. To inicjowane przez Prezydenta Miasta Lublin we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięcie nie tylko promuje służące osobom niepełnosprawnym organizacje i same takie osoby, ale stanowi narzędzie ich integracji ze społeczeństwem.

Jest stół z rękodziełami. Ludzie stoją przed nim.

W bieżącym roku do budynku Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 przybyli dn. 1.XII. przedstawiciele 65 wystawców oraz liczne grono zwiedzających. Towarzyszące części wystawienniczej warsztaty i konferencje merytoryczne służyły zwiększeniu świadomości praw, potrzeb i możliwości  osób niepełnosprawnych. Tematem przewodnim konferencji w b.r. była „Rola sztuk plastycznych w życiu osób niepełnosprawnych”. W ślad za takim właśnie hasłem przewodnim przyszło udostępnienie wartościowych, interesujących i barwnych dzieł plastycznych wykonanych przez beneficjentów reprezentowanych organizacji i osoby niezrzeszone. W gronie wystawców prezentujących materiały promocyjne, książki, informatory, dzieła sztuki i przedmioty użytkowe wykonane przez podopiecznych znalazły się m.in.: WTZ ChSNPCh „MISERICORDIA”, Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY, Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół – Drgawka, a także Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki i wiele innych instytucji.

Ludzie stoją przy stole. Na nim są rękodzieła. W tle sztalugi z obrazami.

Oprócz przyciągających uwagę, barwnych stoisk targowych, stwarzających okazję nabycia wartościowych i użytecznych prezentów dla osób najbliższych – czwartkową imprezę współtworzyły spotkania, prelekcje i warsztaty. Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja Krzysztofa Kacy Naczelnika Wydziału ds Programów w Departamencie Analiz i Programowania PFRON. Prelegent omawiał nowe programy zatrudnieniowe w PFRON, stwarzające szansę znalezienia jakże upragnionego stanowiska pracy. Wśród uruchomionych programów znajduje się np. program zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji, gwarantujący wyposażenie nowego stanowiska pracy, adaptację otoczenia do potrzeb pracownika, dostosowanie przestrzeni pracy, niezbędne szkolenia, pokrycie kosztów dowozu beneficjentów, dodatek motywacyjny, koszty transportu.

Na sztalugach są obrazy i malunki. W tle biała ściana.

Wśród prezentowanych programów prozatrudnieniowych znalazły się takie, które służą podniesieniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, budowaniu pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej społecznie; kierowane są do przedsiębiorstw średnich i dużych.

Specyfikę twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych przybliżyła zainteresowanym Maria Pietrusza Budzyńska – Kierownik WTZ Teatroterapia (Fundacja Teatroterapia Lubelska). Odzwierciedlany poprzez malarstwo świat osób niepełnosprawnych, dotkniętych ograniczeniami ciała i intelektu rządzi się nie tylko poprzez rozum, ale przede wszystkim poprzez przeżycia i emocje. Twórcy takich dzieł zwrócili na siebie uwagę innych – zaczęto ich traktować jako ludzi sztuki. W 2013 r. powstała w Lublinie Galeria Art Brut – przyczynkiem była twórczość Dominiki Mendel, osoby z autyzmem. Prezentowana w Art Brut twórczość to sztuka nieprofesjonalna, spontaniczna; tworzona przez ludzi, którzy czerpią z własnego wnętrza. Tak rozumiana sztuka daje jej autorom „bilet wstępu do życia”.

Obraz rzeki i drzew jest na sztaludze. W tle inni obraz na sztaludze.

O tym, iż zagwarantowanie niepełnosprawnym twórcom takiego „biletu wstępu” leży w interesie najszerzej rozumianego społeczeństwa świadczyły usytuowane w części wystawienniczej dzieła plastyczne. Ich niepowtarzalny urok i kreatywność sprawiły, iż obecni na LTAON goście znaleźli w nich jedną jeszcze przesłankę na rzecz odrzucenia tak często krzywdzących osoby niepełnosprawne stereotypów. Dobrze się stało, iż osoby te – jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa – wystąpić mogły w charakterze gospodarzy lubelskiej imprezy.

Anna

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies